|

Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego_szkolenie stacjonarne

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP organizuje szkolenie 4 czerwca 2024 roku (wtorek) – szkolenie w formie STACJONARNEJ w siedzibie Wielkopolskiej OIA RP

TEMAT – Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

GODZINY – od 16.00 do 19.00 (rejestracja uczestników od 15.45)

MIEJSCE: Stary Rynek 56 w Poznaniu

W szkoleniu może wziąć udział 50 architektów (można zapisywać się na listę rezerwową).

Szkolenie zostało umieszczone w Systemie Zarządzania Szkoleniami (SZS) – https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1395

Program szkolenia:
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Pytania i dyskusja

Charakterystyka szkolenia:
Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w ww. rozporządzeniach oraz ich skutki dla architektów i inwestorów. Od 1 sierpnia 2024 r. wejdą w życie istotne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a dodatkowo od 1 kwietnia 2024 r. i 1 sierpnia 2024 r. zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ich celem jest m.in. poprawa warunków życia w budynkach mieszkalnych.

Prowadzący szkolenie:
Pan Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.