Opłaty członkowskie

Wpis na listę i przyjęcie w poczet członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP następuje poprzez podjęcie uchwały przez Radę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o wpis do Izby Architektów RP wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

Zawiadomienie o przyjęciu w poczet członków realizowane jest w formie mailowej oraz pisemnej na adres zamieszkania lub dla korespondencji, podany we wniosku o wpis do izby wraz z pouczeniem o obowiązku wniesienia opłat z tytułu wpisu na listę członków oraz składki członkowskiej.

Składki członkowskie 2024

Na podstawie Uchwały z 15 grudnia 2023, podjętej przez XV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,
wysokość składki członkowskiej na rok 2024 wynosi 112 zł (sto dwanaście złotych).
Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie.

Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy WPOIA RP tytułem: „składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności WP -….)”

Nr rachunku: 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
Nazwa odbiorcy: Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Adres odbiorcy: ul. Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
Tytułem: Składka członkowska, nr WP, imię i nazwisko

Inne opłaty

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów w 2024 r.:

za wpis na listę członków Izby wynosi: 630,00 zł
za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 1590,00 zł
za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia wynosi: 630,00 zł. Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy
za szkolenie uzupełniające, przy ponownym wpisie na listę członków Izby wynosi: 210,00 zł

Załącznik: uchwała nr XIV Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP.