Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

 

Stary Rynek 56

61-772 Poznań

tel./fax. (61) 855 08 46

e-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl

 

biuro czynne:

poniedziałek: 15.00-19.00

wtorek: 10.00-15.00

środa: nieczynne

czwartek: 10.00-15.00

piątek: 10.00-15.00

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WPOIA RP

Stary Rynek 56

61-772 Poznań

tel./fax. (61) 855 08 46

kom. 538 955 578

e-mail: wpokk@izbaarchitektow.pl

 

dyżur:

poniedziałek: 10.00-13.00

czwartek: 15.00-18.00

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WPOIA RP

Stary Rynek 56

61-772 Poznań

tel./fax. (61) 855 08 46

e-mail: wp.oroz@izbaarchitektow.pl

 

Rada Wielkopolskiej OIA RP informuje, że zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu IARP z grudnia 2022 roku

dotyczącą wysokości składki członkowskiej w Izbie Architektów RP w 2024 roku, a także uchwałą KRIA

nr O-55-VI-2023, co zostało potwierdzone przyjęciem budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2024

na ostatnim Zjeździe IARP, który odbył się w Warszawie, w dniach 15 i 16 grudnia 2023 roku -

składka członkowska w 2024 roku wynosi 112 zł miesięcznie (1344 zł rocznie).

Pozostałe opłaty obowiązujące w 2024 roku, zgodnie z uchwałą KRIA nr O-113-VI-2023:

- składka członkowska w okresie zawieszenia - 11,20 zł (10% składki podstawowej),

- opłata za wpis na listę członków - 630 zł

- opłata za przywrócenie członkostwa po okresie zawieszenia (z indywidualnymi wyjątkami) - 630 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków - 1590 zł

- opłata za szkolenie uzupełniające wymagane przy ponownym wpisie na listę członków - 210 zł

Składki członkowskie należy wpłacać na konto WPOIA RP nr: 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

podając w treści przelewu: imię i nazwisko oraz nr członkowski WP-..... osoby, której składki dotyczą.

Rada Wielkopolskiej OIA RP uprzejmie prosi o terminowe opłacanie składek członkowskich, a także

o niewskazywanie w treści przelewu okresu składkowego, którego przekazywana kwota dotyczy, bowiem

często nie jest on zgodny ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Wielkopolskiej OIA RP rekomenduje dokonywanie wpłat z góry za okres pół roku lub

roku, które zdecydowanie usprawniłoby działania księgowe WPOIA RP.


HTML Code