Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne określane są na podstawie uchwały Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2024 roku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynoszą:

1. dla zakresu uprawnień:

  • projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
  • z tytułu kwalifikowania = 1570 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1570 zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 930 zł

2. dla zakresu uprawnień:

  • projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie
  • z tytułu kwalifikowania = 2360 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 2360 zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 1350 zł

Dane do przelewu:
Nr rachunku: 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
Nazwa odbiorcy: Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Adres odbiorcy: ul. Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
Tytułem: I rata – kwalifikacje

Na 14 dni przed egzaminem należy uiścić drugą ratę tytułem opłaty za egzamin na konto WPOIA RP.

Wszelkie pytania odnośnie praktyk zawodowych, zdobywania uprawnień budowlanych oraz egzaminów prosimy kierować:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Asystent WP-OKK arch. Katarzyna Kaszub
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
Tel/fax 61/ 8 550 846, +48 538 955 578
wp.okk@izbaarchitektow.pl
Biuro czynne: poniedziałek 10-13; czwartek 15-18