Na podstawie Ustawy o samorządach zawodowych, członek izby musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obowiązek ten można zrealizować w ramach grupowego ubezpieczenia OC członków IARP.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie zechcą skorzystać z ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy grupowej IARP, są zobowiązane do przesłania na adres biura WPOIA RP aktualnego ubezpieczenia indywidualnego OC.

Zawarcie wszystkich umów ubezpieczeniowych możliwe jest jedynie poprzez system informatyczny IARP (ten sam, z którego możliwe jest pobieranie zaświadczeń elektronicznych) – przez Program członkowski IARP – zakładka „Ubezpieczenia”.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 15 kwietnia danego roku, a kończy dnia 14 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

Decyzję o sposobie ubezpieczenia należy podjąć zgodnie z Rozporządzeniem w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia do Izby.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego IARP jest zawsze wypełnienie formularza w systemie IARP, a następnie zapłacenie składki.