Informacja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów dotycząca uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej należy:

  1. Wykazać się uzyskaniem odpowiedniego wykształcenia;
  2. Zgromadzić i udokumentować praktykę zawodową – szczegóły;
  3. Złożyć wniosek o nadanie uprawnień – szczegóły;
  4. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty – szczegóły;
  5. Przystąpić do egzaminu

Posiadany tytuł zawodowy a rodzaj uprawnień

Rodzaje uprawnień

Wszelkie pytania odnośnie praktyk zawodowych, zdobywania uprawnień budowlanych oraz egzaminów prosimy kierować:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Asystent WP-OKK arch. Katarzyna Kaszub
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
Tel/fax 61/ 8 550 846, +48 538 955 578
wp.okk@izbaarchitektow.pl
Biuro czynne: poniedziałek 10-13; czwartek       15-18