About

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
VI kadencja 2022-2026

mgr. inż. arch. Bartosz Jarosz

mgr. inż. arch. Elżbieta Jakubowska WICEPRZEWODNICZĄCA
mgr. inż. arch. Piotr Kluj WICEPRZEWODNICZĄCY
mgr. inż. arch. Piotr Bartosik SEKRETARZ
mgr. inż. arch. Aleksandra Kornecka SKARBNIK
mgr. inż. arch. Karolina Groszek
mgr. inż. arch. Mariusz Jakubczyk
mgr. inż. arch. Bartosz Małecki
mgr. inż. arch. Dagmara Pawlak
mgr. inż. arch. Ewa Pawlicka-Garus
mgr. inż. arch. Katarzyna Weiss
mgr. inż. arch. Katarzyna Wrońska

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
VI kadencja 2022-2026

mgr. inż. arch. Małgorzata Matusiewicz

mgr. inż. arch. Jarosław Wroński WICEPRZEWODNICZĄCY
mgr. inż. arch. Szymon Weyna WICEPRZEWODNICZĄCY
mgr. inż. arch. Elżbieta Buchholz-Walendziak SEKRETARZ
mgr. inż. arch. Stefan Bajer
mgr. inż. arch. Jacek Bułat
mgr. inż. arch. Piotr Kostka
mgr. inż. arch. Wojciech Krawczuk
mgr. inż. arch. Anna Plesińska

Okręgowa Komisja Rewizyjna
VI kadencja 2022-2026

mgr. inż. arch. Daniel Meryszczakowski

mgr. inż. arch. Robert Drobnik WICEPRZEWODNICZĄCY
mgr. inż. arch. Małgorzata Jazgon-Koper SEKRETARZ
mgr. inż. arch. Rafał Hodyra
mgr. inż. arch. Krzysztof Skolimowski

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
VI kadencja 2022-2026

mgr. inż. arch. Grzegorz Kmiecik

mgr. inż. arch. Robert Broniarz
mgr. inż. arch. Paweł Kaszub
mgr. inż. arch. Izabela Klimaszewska
mgr. inż. arch. Krzysztof Kornecki
mgr. inż. arch. Maciej Organista
mgr. inż. arch. Tomasz Sobkowiak
mgr. inż. arch. Renata Zacharczuk

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
VI kadencja 2022-2026

mgr. inż. arch. Alina Samolewska

mgr. inż. arch. Piotr Adamczewski
mgr. inż. arch. Piotr Borkowski

Delegaci na Zjazdy Okręgowe WPOIA RP
VI kadencji 2022-2026

mgr. inż. arch. Dominik Banaszak
mgr. inż. arch. Piotr Bartosik
mgr. inż. arch. Michał Bekas
mgr. inż. arch. Tadeusz Biedak
mgr. inż. arch. Robert Broniarz
mgr. inż. arch. Elżbieta Buchholz-Walenciak
mgr. inż. arch. Jacek Bułat
mgr. inż. arch. Marek Czuryło
mgr. inż. arch. Robert Drobnik
mgr. inż. arch. Agnieszka Figielek
mgr. inż. arch. Katarzyna Formela
mgr. inż. arch. Małgorzata Formalczyk
mgr. inż. arch. Krzysztof Frąckowiak
mgr. inż. arch. Piotr Grabowski
mgr. inż. arch. Karolina Groszek
mgr. inż. arch. Romuald Hausmann
mgr. inż. arch. Elżbieta Jakubowska
mgr. inż. arch. Bartosz Jarosz
mgr. inż. arch. Paweł Kaszub
mgr. inż. arch. Izabela Klimaszewska
mgr. inż. arch. Piotr Kluj
mgr. inż. arch. Paweł Kobylański
mgr. inż. arch. Aleksandra Kornecka
mgr. inż. arch. Piotr Kostka
mgr. inż. arch. Wojciech Krawczuk
mgr. inż. arch. Krzysztof Łuczak
mgr. inż. arch. Bartosz Małecki
mgr. inż. arch. Piotr Marciniak
mgr. inż. arch. Małgorzata Matusiewicz
mgr. inż. arch. Daniel Meryszczakowski
mgr. inż. arch. Marcin Mleczak
mgr. inż. arch. Maciej Organista
mgr. inż. arch. Dagmara Pawlak
mgr. inż. arch. Antoni Pawlak
mgr. inż. arch. Anna Plesińska
mgr. inż. arch. Inga Rolek
mgr. inż. arch. Alina Samolewska
mgr. inż. arch. Tomasz Sobkowiak
mgr. inż. arch. Danuta Spychała
mgr. inż. arch. Paweł Świerkowski
mgr. inż. arch. Rafał Konrad Tratwal
mgr. inż. arch. Katarzyna Weiss
mgr. inż. arch. Szymon Weyna
mgr. inż. arch. Katarzyna Wrońska

Delegaci na Zjazdy Krajowe IARP
VI kadencji 2022-2026

mgr. inż. arch. Piotr Bartosik
mgr. inż. arch. Karol Fiedor
mgr. inż. arch. Krzysztof Frąckowiak
mgr. inż. arch. Piotr Kluj
mgr. inż. arch. Wojciech Krawczuk
mgr. inż. arch. Katarzyna Wrońska