|

Sztuka mediacji, czyli jak efektywnie rozwiązać (prawie) każdy konflikt_szkolenie online

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP organizuje szkolenie online dotyczące świadomego kształtowania relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z inwestorami i klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania.

CZAS: 23 maja 2024 roku, g. 16-18

UWAGA:  termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 22 maja br., do godz. 14.00

Szkolenie zostało umieszczone w Systemie Zarządzania Szkoleniami (SZS) –  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1394
Program szkolenia – dostępny pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1WvFl1ZSlS_wpD0YkFybswqjDoyaesCHZ/view?usp=sharing 

Prowadząca szkolenia: Pani Kinga Wdowicka 

Trener biznesu Coach ICC Mentor Facylitator Mediator VCC, Właścicielka METIS Coaching Mentoring Szkolenia
Trener roku 2019  – II miejsce https://www.linkedin.com/in/kinga-wdowicka-350299156/

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni. Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP. Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.

Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC. Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.