informacje ogólne dotyczące szkoleń WPOIA RP

Szkolenia organizowane przez WPOIA RP_informacje ogólne

Szkolenia organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP są zamieszczane w Systemie Zarządzania Szkoleniami IARP. 
Dla każdego szkolenia zostaje utworzony indywidualny link do rejestracji.  

„Rejestracja i zapisy na ww. szkolenia odbywają się poprzez stronę internetową IARP przez zakładkę „szkolenia”

Należy się zalogować przy pomocy numeru członkowskiego WP oraz hasła (tak jak w Programie członkowskim), a następnie zapisać na szkolenie. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie automatycznie utworzona lista rezerwowa. W związku z tym prosimy, aby osoby, które się zapisały, a które z jakiegoś powodu będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, wypisały się z listy (na takiej samej zasadzie jak się zarejestrowały), umożliwiając tym samym uczestnictwo architektom z listy rezerwowej.