|

Jak zawsze mieć czas i skutecznie realizować cele, o skutecznym planowaniu pracyw zawodzie architekta_szkolenie online

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie online, które pozwoli usystematyzować wiedzę dotyczącą metod i technik planowania pracy architekta, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety.

DATA: 27 czerwca 2024 roku (czwartek)
GODZINY – od 16.00 do 18.00 

W szkoleniu może wziąć udział 200 architektów (można zapisywać się na listę rezerwową).

UWAGA: termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 26 czerwca br., do godz. 14.00

Szkolenie zostało umieszczone w Systemie Zarządzania Szkoleniami (SZS) –  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1398
Program szkolenia – dostępny pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1ngDe19lkiOLd0dGDlWcGhVhmcnjyH684/view?usp=sharing 

Prowadząca szkolenia: Pani Kinga Wdowicka
Trener biznesu Coach ICC Mentor Facylitator Mediator VCC, Właścicielka METIS Coaching Mentoring Szkolenia
Trener roku 2019 – II miejsce https://www.linkedin.com/in/kinga-wdowicka-350299156/

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni. Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP. Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC. Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.