Komunikat – sprawozdanie ze Zjazdu WPOIA RP z dnia 22 marca 2024 r.

Rada Wielkopolskiej OIA RP przekazuje do wiadomości Sprawozdanie z ostatniego Zjazdu Okręgowego WPOIA RP, który odbył się dnia 22 marca 2024 r. w siedzibie Wielkopolskiej OIA RP w Poznaniu.
W Zjeździe wzięli udział Delegaci Wielkopolskiej OIA RP, przedstawiciele Krajowej Rady IARP, członkowie Rady Wielkopolskiej OIA RP, architekci – członkowie WPOIA RP, niepełniący funkcji w organach izbowych.
Głównymi punktami obrad było:

  • przyjęcie sprawozdań Organów WPOIA RP za rok 2023
  • przyjęcie budżetu na rok 2024
  • przeprowadzenie wyborów uzupełniających.