|

Jak wygrać z manipulacją, rozpoznanie gry, obrona i czasami ….. kontratak_szkolenie online

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP organizuje szkolenie online dotyczące usystematyzowania wiedzy o tym, jak manipulacje wpływają na relacje z inwestorami i klientami oraz poznanie technik i sposobów, jak skutecznie się przed nią bronić.
Analiza tematu – czy mogą być „dobre manipulacje”?

CZAS: 13 czerwca 2024 roku, g. 16-18

termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP – do 12 czerwca br., do godz. 14.00

Szkolenie zostało umieszczone w Systemie Zarządzania Szkoleniami (SZS) – https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1396
Program szkolenia – dostępny pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1sVObo48PzMiWDU07U3Azp8hyb1QLNTzR/view?usp=sharing 

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni. Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP. Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC. Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.