zjazd krajowy IARP 2024

IARP – KRAJOWY ZJAZD – 14/15 czerwca  2024 roku

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że w dniach 14 i 15 czerwca 2024 r. odbędzie się w Warszawie XVII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd (Delegatów) Izby Architektów RP. 

Krajowa Rada IARP postanowiła o organizacji i przeprowadzeniu Zjazdu w Pawilonie wystawowym SARP, przy ul. Foksal w Warszawie. Wielkopolską OIA RP będą reprezentowali na Zjeździe Delegaci – Piotr Bartosik, Karol Fiedor, Krzysztof Frąckowiak i Katarzyna Wrońska.

W przeddzień Zjazdu odbędzie się w Warszawie Konwent Przewodniczących OIA RP organizowany przez Mazowiecką OIA RP w macierzystej siedzibie. W Konwencie udział wezmą przedstawiciele Rady WPOIA RP: Elżbieta Jakubowska – Wiceprzewodnicząca, Piotr Bartosik – Sekretarz, Katarzyna Wrońska – Członek Rady. 

Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym organem Krajowej Izby