Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP działa elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W korespondencji z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP skorzystaj z ePUAP – bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw bez wychodzenia z domu – przez Internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie ograniczają Cię godziny pracy urzędów – sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Wniosku nie musisz podpisywać odręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Link do serwisu ePUAP: ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WOIARP/SkrytkaESP