Egzamin

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje:

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń;
2. kierowania robotami bez ograniczeń;
3. do projektowania bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
5. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
6. do projektowania w ograniczonym zakresie;

Egzamin sesji letniej odbędzie się 5 czerwca 2020 r.

Egzamin sesji zimowej odbędzie się 4 grudnia 2020 r.

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

w sesji letniej  przypada na dzień 5 marca 2020 r.
w sesji zimowej przypada na dzień 4 września 2020 r.


Informujemy o zmianie dotychczasowej wysokości opłat (uchwała O-14-V-2019 z dnia 12.02.2019 r.) obowiązujących od  sesji zimowej 2019 r.:   

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 1000 zł;

kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 1000 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata  590 zł;

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata  1500 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata 870 zł;


Sekretariat: Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 618 55 08 46,
czynny: godziny otwarcia w dziale Kontakt