Egzamin

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że ustalony został termin sesji letniej 2018 r.

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń;
2. kierowania robotami bez ograniczeń;
3. do projektowania bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
5. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
6. do projektowania w ograniczonym zakresie;

Egzamin sesji letniej odbędzie się 8 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

Egzamin sesji zimowej odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 8 marca 2018 r..


Wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów wraz z opłatą za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatą skarbową należy składać w sekretariacie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
w sesji letniej - 8 marca 2018 r.
w sesji zimowej - 7 września 2018 r.

 

Uchwała nr O-03-IV-2018 KRIA RP w dniu 21.02.2018 r. ustaliła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, od 1 marca 2018 r. opłaty wynoszą:

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 935 zł;

kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 935 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata  555 zł;

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata  1405 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata 810 zł;


Sekretariat: Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 618 55 08 46,
czynny: godziny otwarcia w dziale Kontakt