Egzamin

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że terminy egzaminów dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w zakresie:
1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń;
2. kierowania robotami bez ograniczeń;
3. do projektowania bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
5. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
6. do projektowania w ograniczonym zakresie;

Egzamin sesji letniej odbędzie się 9 czerwca 2017 r.
a sesji zimowej - 15 grudnia 2017 r.

Wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów wraz z opłatą za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatą skarbową należy składać w sekretariacie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
w sesji letniej - 9 marca 2017 r.
w sesji zimowej - 15 września 2017 r.


Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie od 16 marca 2016 r. wynoszą:
Z tytułu kwalifikowania w specjalności:
1. do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie - egzamin I/II rata 850 zł;
2. kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie - egzamin I/II rata 850 zł;
3. z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu w powyższych specjalnościach - egzamin II rata 500 zł;


Z tytułu kwalifikowania w specjalności:
1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie -–egzamin I/II rata 1250zł;
2. z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu w powyższej specjalności egzamin II rata 700 zł;

Sekretariat: Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 618 55 08 46,
czynny: godziny otwarcia w dziale Kontakt