Egzamin

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że ustalony został termin sesji letniej 2018 r.

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń;
2. kierowania robotami bez ograniczeń;
3. do projektowania bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
5. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
6. do projektowania w ograniczonym zakresie;

Egzamin sesji letniej odbędzie się 8 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

Termin sesji zimowej nie został ustalony.

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 8 marca 2018 r..


Wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów wraz z opłatą za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatą skarbową należy składać w sekretariacie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
w sesji letniej - 8 marca 2018 r.
Termin sesji zimowej nie został ustalony.


Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie od 16 marca 2016 r. wynoszą:
Z tytułu kwalifikowania w specjalności:
1. do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie - egzamin I/II rata 850 zł;
2. kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie - egzamin I/II rata 850 zł;
3. z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu w powyższych specjalnościach - egzamin II rata 500 zł;


Z tytułu kwalifikowania w specjalności:
1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie -–egzamin I/II rata 1250zł;
2. z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu w powyższej specjalności egzamin II rata 700 zł;

Sekretariat: Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 618 55 08 46,
czynny: godziny otwarcia w dziale Kontakt