Aktualności

Wznowienia ubezpieczeń OC architektów 2018/2019 przez IARP

poniedziałek, 02.04.2018

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że system do składania wniosków o zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta na rok 2018/2019 jest już gotowy. Tak jak poprzednio, wniosek jest dostępny przez konto osobiste w programie członkowskim IARP, w zakładce "Ubezpieczenia".
 
Przypominam, że bieżące ubezpieczenie kończy swoją ważność dnia 14 kwietnia 2018 roku.
Od 15 kwietnia 2018 roku do 14 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowe ubezpieczenie.
 
W załączeniu przesyłam ogólną informację dotycząca wznowienia obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta.
Informuję, że podstawowa suma gwarancyjna ubezpieczenia i stosowna dla niej składka pozostają bez zmian, czyli dla 50.000 euro, składka wynosi 156 zł za cały rok.
 
UWAGA  - nastąpiła zmiana numeru konta agencji ubezpieczeniowej iExpert, dla wpłat dotyczących ubezpieczenia OC. Aktualne konto:
Alior Bank SA 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390
 
W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt z agentem ubezpieczeniowym:
Robert Popielarz | Główny Specjalista ds Ubezpieczeń
k: 608 006 160
robert.popielarz@iexpert.pl
 
iExpert.pl SA | www.iexpert.pl 
Al. Jerozolimskie 99/32 | 02-001 Warszawa
t: 22 646 42 42 | f: 22 100 26 26
Koleżanki i Koledzy Architekci,
Członkowie Wielkopolskiej OIA RP,
 
Uprzejmie informuję, że na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów WOIA RP, który odbył się dnia 23 marca 2018 roku, Delegaci dokonali wyboru nowych władz naszej Izby na okres V kadencji Izby Architektów RP (2018-2022).
 
Przewodniczącym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP został wybrany
kolega KAROL FIEDOR
 
 
 
Wybrano także Przewodniczących i Członków poszczególnych Organów Wielkopolskiej OIA RP.
 
Koledze, nowemu Przewodniczącemu WOIA RP oraz wszystkim wybranym, serdecznie GRATULUJEMY!, życząc entuzjazmu, ciekawych pomysłów, cierpliwości w wypełnianiu swoich obowiązków oraz satysfakcji z działalności na rzecz naszego środowiska zawodowego.
OBWIESZCZENIE - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów WOIA RP

środa, 07.03.2018

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP informuje, że dnia 23 marca 2018 r. (piątek) odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów WOIA RP.

Początek obrad o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

 

Informujemy, że w Zjeździe Delegatów WOIA RP, oprócz Delegatów mogą wziąć udział także Ci wszyscy członkowie Izby, którzy chcieliby kandydować do poszczególnych Organów WOIA RP. Jeśli ktoś chce kandydować, a nie może być obecny ze szczególnych powodów na Zjeździe, jest zobowiązany przekazać do biura WOIA RP stosowną deklarację.

Dotyczy Konkursu na rozbudowę WCO w Poznaniu

środa, 07.03.2018

Szanowni Państwo,
Na prośbę Przewodniczącego Wielkopolskiej OIA RP kol. arch. Krzysztofa Frąckowiaka, w załączeniu przekazujemy skan pisma skierowanego do Organizatorów, w związku z ogłoszonym konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu.

W uzupełnieniu przekazujemy skan pisma skierowanego do Organizatorów konkursu przez Krajową Radę Izby Architektów RP oraz drugie pismo Wielkopolskiej OIA RP dotyczące wyjaśnień na temat projektu technologicznego i wyposażenia. 

Odpowiedzi na poruszone w przedmiotowych pismach zagadnienia, znajdują się na stronię internetowej konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan/
Zmiana wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne od marca 2018 roku.

środa, 28.02.2018

Szanowni Państwo,

 

Uchwała nr O-03-IV-2018 KRIA RP w dniu 21.02.2018 r. ustaliła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, od 1 marca 2018 r. opłaty wynoszą:

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 935 zł;

kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 935 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata  555 zł;

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata  1405 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata 810 zł;

BUDMA 2018 - informacja - program wydarzeń

poniedziałek, 29.01.2018

Szanowni Państwo,
 
Izba Architektów RP, już po raz siódmy współorganizuje Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu.
 
Targi odbędą się od 30 stycznia do 2 lutego 2018 roku, na terenie MTP.
 
Uprzejmie informuję, że stoisko Izby Architektów RP i czasopisma "Zawód:Architekt", będzie tak jak w minionym roku w pawilonie 3A.
Do odwiedzenia stoiska serdecznie zapraszamy.
 
Zapraszamy również do obejrzenia wystawy 1m/ARCH, współorganizowanej przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP, która będzie na antresoli, także w pawilonie 3A. Na wystawie zostaną zaprezentowane projekty i realizacje z około 130 pracowni i biur architektonicznych w Polsce.
 
W załączeniu przesyłam szczegółową informację na temat programu wydarzeń IARP, dotyczących architektury i architektów, na tegorocznej BUDMIE.
 
Serdecznie pozdrawiam,
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl
OBWIESZCZENIE - Obwodowe Zebrania Wyborcze WOIA RP

poniedziałek, 22.01.2018

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP informuje, że dnia 23 lutego 2018 r. (piątek) odbędą się Obwodowe Zebrania Wyborcze WOIA RP.

 

Początek obrad o godz. 14.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37A.

 

W przypadku braku quorum na zebraniach w pierwszym terminie, zwołane zostaną zebrania obwodowe w drugim terminie, w tym samym miejscu i tego samego dnia tj.

23 lutego 2018 r. o godzinie 15.00.

Termin egzaminu i wysokość opłat w 2018 r.

czwartek, 18.01.2018

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że ustalony został termin sesji letniej 2018 r.

 

Wszelkie szczegóły znajdują się na podstronie:

http://wielkopolska.iarp.pl/komisja-kwalifikacyjna/egzamin/

WAŻNE! - pismo Skarbnika KRIA ws. wysokości opłat w IARP w 2018 r.

czwartek, 14.12.2017

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję pisma Skarbnika KRIA, Pana Leszka Horodyskiego ws.
opłat w Izbie Architektów RP w 2018 roku.


Z poważaniem
Agata Wasiura

Krajowa Izba Architektów RP
Ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
Tel. 22 827 85 14 wew. 11

Ważne - Opublikowana została zmiana warunków technicznych

czwartek, 14.12.2017

Koleżanki i Koledzy Architekci

Dnia 8 grudnia 2017 r w Dzienniku Ustaw poz. 2285 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

1. Przepisy ogólne,
2. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
3. Budynki i pomieszczenia,
4. Wyposażenie techniczne budynków,
5. Bezpieczeństwo pożarowe,
6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
7. oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W załączeniu tekst Rozporządzenia MIiB

arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP