Aktualności

Zapraszamy - strona Wielkopolskiej OIA RP na Facebook'u

czwartek, 04.10.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,
Członkowie Wielkopolskiej OIA RP,

Z przyjemnością informujemy, iż Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP uruchomiła swoją stronę na Facebook’u. Na stronie tej będziemy informować o rzeczach ważnych dla nas oraz naszego środowiska. Zapraszamy do obserwowania. https://web.facebook.com/Wielkopolska.IARP/

Pozdrawiam serdecznie,
arch. Katarzyna Wrońska

X Konferencja "Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny" - Warszawa - 17-18 października br.

środa, 03.10.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 października 2018 roku odbędzie się

 

X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”,

 

organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

 

Tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmi: PRZYSZŁOŚĆ RYNKU KONSERWATORSKO - INWESTYCYJNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA.

 

W gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podejmiemy problematykę rewitalizacji i zarządzania zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w Konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny. Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: elwira.melonik@ethnomuseum.pl do 10 października br.

 

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

 

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność i głos w dyskusji.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy konferencji

ELWIRA MELONIK: tel. (22) 827 76 41 do 46 wew.231

WAŻNE! - dotyczy projektów składanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

wtorek, 11.09.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy naszych członków, że Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Poznańskiego, pomimo dotychczasowej praktyki, wprowadza zmianę w wymaganiach dotyczących zakresu projektów budowlanych.

Od 3.09.2018 roku wszystkie, bez wyjątku projekty budowlane stanowiące załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy winny zawierać projekty wszystkich przewidywanych w budynku instalacji wewnętrznych, opracowane przez uprawnionych projektantów.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż “Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” określa, iż projekt budowlany zarówno w części opisowej jak i graficznej powinien zawierać wszystkie instalacje umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Architektura & Biznes - Warsztaty Studenckie

poniedziałek, 10.09.2018

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje o Warsztatach Studenckich, które „Architektura & Biznes” organizuje z Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Warsztaty odbędą się we wrześniu w Krakowie (4 dni, 24-27.09.2018) i w październiku w Rzeszowie (4 dni, 1-4.10.2018) .

Będą miały formułę ekspercką - spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: architektami, specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, urbanistami oraz urzędnikami miejskimi.

Wątkiem przewodnim będzie kultura budowania - rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych.

Celem - wskazanie ciekawych rozwiązań́ przestrzennych i architektonicznych.

Więcej na www.architekturaibiznes.com.pl

 

Warsztaty AB Studenci Baner1

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

niedziela, 26.08.2018

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się nieprzekraczalnym terminem składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji zimowej br. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje:

1. Nieprzekraczalny termin przypada na dzień 7 września 2018 r. W dniu tym wnioski można składać WYJĄTKOWO u kierownika biura WOIA RP w godz. 11.00 -15.00.

2. W pozostałe dni wnioski składamy w biurze Komisji Kwalifikacyjnej u jej asystenta pani Katarzyny Kaszub tj.:

Poniedziałek 27.08.2018 - w godz. 10-13

Środa 29.08.2018 - w godz. 10-13

Czwartek 30.08.2018 - w godz. 15-18

Poniedziałek 03.09.2018 - w godz. 10-13

Środa 05.09.2018 - w godz. 10-13

Czwartek 06.09.2018 - w godz. 15-18

Zaproszenie na Konferencję - WOIIB - Budownictwo szpitalne

czwartek, 09.08.2018

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
serdeczne zaprasza na  Konferencję
 
Budownictwo szpitalne – 
Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów
która odbędzie się dnia 11 października 2018 roku
 
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37
 
W załączeniu  - ZAPROSZENIE i PROGRAM
 
Zgłoszenia do  dnia 3 października przyjmuje
p. Joanna Kozłowska-Molenda
tel. 61 854 20 19
e-mail: komisje@woiib.org.pl
Informacja KRIA - ws. konkursu o Nagrodę MIiR za wybitne osiągnięcia twórcze

wtorek, 07.08.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,

Na prośbę Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów kol. arch. Wojciecha Gwizdaka przekazuję w załączeniu informację dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach: architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania się do tego konkursu.
Informacja KRIA - ws. konkursu o Nagrodę MIiR za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

wtorek, 07.08.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,

Na prośbę Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów kol. arch. Wojciecha Gwizdaka przekazuję w załączeniu informację dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wybitne za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania się do konkursu w/w prac lub publikacji, które zasługują na wyróżnienie.
Stanowisko WOIA RP i SARP dotyczące Stadionu Szyca

poniedziałek, 06.08.2018

Szanowni Państwo,

 

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, że Władze Miasta Poznania przejmują Stadion im. Edmunda Szyca na Dolnej Wildzie, Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań skierowały do Prezydenta Miasta Poznania oraz do innych zainteresowanych stanowisko, pokazujące jaką ważną rolę w sprawie przejęcia stadionu odegrało środowisko architektów.

 

Stanowisko WOIA RP i SARP Oddział Poznań znajduje się w załączniku.

 

 

INFORMACJA KRIA - ws. utworzonego przez MIiR portalu budowlaneabc.pl

wtorek, 24.07.2018

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
członkowie Wielkopolskiej OIA RP,

Na prośbę Krajowej Rady IARP informujemy i zachęcamy do korzystania z portalu po adresem https://budowlaneabc.gov.pl utworzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Celem utworzenia portalu jest poszerzenie wiedzy w zakresie procesu inwestycyjno - budowlanego.

Pozdrawiam serdecznie
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP