Organizacja

Kadencja 2022-2026

Rada WPOIA RP

Przewodniczący: Bartosz Jarosz
Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Jakubowska 
Wiceprzewodniczący: Piotr Kluj
Sekretarz: Piotr Bartosik
Skarbnik: Aleksandra Kornecka
Członkowie Rady: Karolina Groszek
  Agnieszka Figielek
  Ewa Gbiorczyk
  Bartosz Małecki
  Dagmara Pawlak
  Ewa Pawlicka-Garus
  Katarzyna Weiss
  Katarzyna Wrońska

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna WPOIA RP

Przewodniczący: Daniel Meryszczakowski
Wiceprzewodniczący: Robert Drobnik
Sekretarz: Małgorzata Jazdon-Koper
Członkowie: Rafał Hodyra
  Krzysztof Skolimowski

 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WPOIA RP

Przewodniczący: Małgorzata Matusiewicz
Wiceprzewodniczący:  Szymon Weyna
Wiceprzewodniczący: Jarosław Wroński
Sekretarz:   Elżbieta Buchholz-Walenciak
Członkowie:    Stefan Bajer
  Jacek Bułat
  Piotr Kostka
  Wojciech Krawczuk
  Anna Plesińska

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny WPOIA RP

Przewodniczący:  Grzegorz Kmiecik
Wiceprzewodniczący: Paweł Kaszub
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Kornecki
Wiceprzewodniczący: Maciej Organista
Sekretarz: Robert Broniarz
Członkowie: Bartosz Adamczak
  Izabela Klimaszewska
  Renata Zacharczuk
  Tomasz Sobkowiak

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WPOIA RP

Alina Samolewska

z-ca: Piotr Adamczewski

z-ca: Piotr Borkowski

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

Karol Fiedor

Agnieszka Figielek

Krzysztof Frąckowiak

Piotr Kluj

Wojciech Krawczuk

Katarzyna Wrońska