Szkolenie dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia

Dzień dobry,

Wielkopolska OIA RP przewiduje możliwość zorganizowania szkolenia dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przed letnią sesją egzaminacyjną wyznaczoną na dzień 2 czerwca br.

 

Udział w szkoleniu jest odpłatny, ale nieobowiązkowy i dobrowolny.

 

Szkolenie 2 odbywać się będzie w siedzibie Izby, na Starym Rynku 56 w terminie 15-19 maja br., w godzinach według ustalonego harmonogramu.

 

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Zgłoszenia do szkolenia wraz z dowodem wpłaty przyjmowane są do 5 maja br.

 

W związku z koniecznością minimalizacji ryzyka zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 szkolenie organizujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego -  w związku z tym ilość miejsc jest ograniczona.

 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną na adres wpokk@izbaarchitektow.pl  i potwierdzonych dokonaniem wpłaty  na konto: Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej  61-772 Poznań, Stary Rynek 56

 

DOWÓD WPŁATY WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM PROSZĘ PRZESŁAĆ NA wpokk@izbaarchitektow.pl

 

Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

 

Tytuł wpłaty: egzamin SZKOLENIE 2  kwota 1 100 zł-

 

Z przyczyn od nas niezależnych, związanych ze stanem  zagrożenia epidemicznego  szkolenie może być odwołane. W takiej sytuacji, dokonana wpłata zostanie zwrócona.