Dokumentowanie Praktyki Zawodowej

Dyżur Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WPOIA RP w okresie pandemii:

- OKK WPOIA RP pracuje w trybie zdalnym, prosimy o kontakt przez adres email - wpokk@izbaarchitektow.pl

- dla osób uzupełniających złożone mailowo wnioski zostaną ustalone dyżury w siedzibie Izby  

   Poznań, Stary Rynek 56

 

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że zmienił się sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Od 25 września 2014r. praktykę zawodową dokumentujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym do znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane Dz.U.1974 Nr 89 poz.414).

 

Informacji na temat uznania kwalifikacji

zawodowych w RP udziela:

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I

WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

tel. (+48) 228 267 434, fax (+48)228 262 823

e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

strona internetowa: http://www.buwiwm.edu.pl

Informacja w/s dyplomów

uzyskanych poza granicami kraju

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19.VIII.2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa

tel.(+48)225 202 206, fax: (+48)225 017 130

e-mail: sekretariatDWM@nauka.gov.pl

www.nauka.gov.pl

Potwierdzenie autentyczności dyplomu

Inf. dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl

Zakładka: szkolnictwo wyższe/sprawy studentów i

doktorantów/tok studiów/legalizacja dokumentów do obrotu

prawnego za granicą

Dane kontaktowe:

Departament Spraw Studenckich i Doktorantów

tel. (+48)225 224 244; …280; …368; …528; …632

Legalizacje dokonywane są od pon do piątku w godz. 9,00-14,00
w gmachu Min. Edukacji Narodowej Al.

Szucha 25 pok. 389