Zaświadczenia

Zaświadczenie członkowskie Okręgowej Izby Architektów RP jest niezbędne przy składaniu dokumentacji do pozwolenia na budowę.


Aktualnie obowiązuje zaświadczenie elektroniczne, generowane z Programu Członkowskiego IARP, po zalogowaniu się na stronie www.izbaarchitektow.pl


Architekci nie korzystający z komputerów, zaświadczenia mogą otrzymać w biurze WOIA RP.