Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne - Skala miasta i regionu na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej / ZAPROSZENIE

poniedziałek, 14.08.2023

ulotka A5 1 2 page 2Na prośbę WA PP, Rada Wielkopolskiej OIA RP przekazuje informację o rekrutacji na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Planowanie Przestrzenne – Skala miasta i regionu, realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów i do rejestracji.  

 

Rekrutacja trwa do 30września 2023 roku.

 

Zajęcia prowadzone są przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej; uznanych specjalistów oraz wybitnych wykładowców ze świata nauki i praktyki m. in. badaczy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, architektów miast, a także kadrę zarządzającą jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, reprezentujący sektor prywatny lub publiczny, organizacje pozarządowe, a także pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządów m. in. Urzędu Miasta Poznania, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

 

Studia trwają dwa semestry i rozpoczną się w październiku 2023 roku.

 

Program studiów podyplomowych będzie realizowany w formie wykładów, laboratoriów dyskusyjnych i warsztatów, zarówno stacjonarnie, jak i on-line. Zakres studiów zawiera także treści praktyczne związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w planowaniu przestrzennym oraz sporządzaniem dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym.

 

Program kształcenia ujęty jest w formie 5 bloków tematycznych:

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

- wymiar społeczny działań przestrzennych,

- ekonomiczne i ekologiczne aspekty planowania i zarządzania przestrzenią zurbanizowaną,

- kształtowanie i komponowanie przestrzeni zurbanizowanej,

- współczesne trendy w projektowaniu urbanistycznym.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-planowanie-przestrzenne

 

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

 

W imieniu Kierownika Studiów Podyplomowych dr hab. inż. arch. Dominiki Pazder, prof. PP, szczegółowych informacji udziela:

mgr Natalia Górska

Koordynator Studiów Podyplomowych WAPP

Specjalista ds. administracyjnych
tel. +48 61 665 3301

e-mail: natalia.gorska@put.poznan.pl

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań
tel. +48 61 665 3301, e-mail: wa@put.poznan.pl
www.put.poznan.pl