Informacja o konkursie w Ukrainie

poniedziałek, 14.08.2023

Rada Wielkopolskiej OIA RP informuje, że mimo wojny na Ukrainie organizowane są tam konkursy architektoniczne. 

 

Jednym z nich jest międzynarodowy konkurs na adaptację terenu zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku (były Stanisławów) pn. Reinterpretacja przestrzeni.

 

Ogłoszenie konkursu - 12.07.2023 r.

Składanie prac konkursowych - 30.01.2024 r.

 

ZADANIA KONKURSU

Adaptacja terenu zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością swobodnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej, historycznie ukształtowanej struktury.

 

Zasady rewitalizacji:

przestrzeń wielofunkcyjna z możliwością szybkiego przekształcenia w środowisko, zarówno do użytku indywidualnego, jak i grup zwiedzających;

zachowanie historycznej struktury urbanistycznej terytorium i ducha miejsca (genius loci); zagospodarowanie przestrzenne terenu zgodnie z ukształtowaną strukturą zespołu i opracowaną koncepcją rewitalizacji i zagospodarowania zespołu; ujednolicenie przestrzeni poza budynkami wzdłuż ogrodzenia za pomocą pawilonów i architektury krajobrazu, konstrukcji kryjących, ruchomych struktur przekształcających i innych środków;

zorganizowanie półotwartej przestrzeni między budynkami w celu komunikacji i komfortowego poruszania się między nimi, z uwzględnieniem ochrony przed wpływami atmosferycznymi i całorocznego trybu pracy kompleksu; organizacja wielofunkcyjnej otwartej mobilnej przestrzeni publicznej w centralnej części parkowej zespołu;

zorganizowanie bezpieczeństwa odwiedzających, w tym w związku z możliwymi rosyjskimi uderzeniami rakietowymi.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

12.07.2023 zgłoszenia do konkursu | rozpoczęcie rejestracji

30.09.2023 23:59 GMT ostateczny termin rejestracji

30.01.2024 12:00 GMT termin nadsyłania prac konkursowych

02.02.2024 internetowe posiedzenie jury

12.02.2024 ogłoszenie wyników | otwarcie wystawyNAGRODY

Pierwsza nagroda 70 000 UAH

Druga nagroda 50 000 UAH

Trzecia nagroda 30 000 UAH

Wyróżnienie 10 000 UAH

Wyróżnienie 10 000 UAH

Wyróżnienie 10 000 UAH

 

ORGANIZATORZY

Narodowy Związek Architektów Ukrainy

KP Przestrzeń innowacyjnych kreacji PAŁAC Rada Miasta Iwano-Frankiwsk

WSPARCIE:

Wydział Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej Iwano-Frankowska

 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy konkursu nie wnoszą opłaty rejestracyjnej.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

https://picpalace.com.ua/contest

#Архітектурнийконкурс

Koordynator konkursu

Aleksander Baranowski

+38067 329 1167

alex.baranowski@ukr.net

 

--

 

Олександр Барановський,

НСАУ, координатор проектів

093 1276903

www.nsau.org