WOIA RP - Szkolenie wyjazdowe do Firmy FAKRO - Nowy Sącz 18 - 21 października 2018 r.

piątek, 05.10.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,
członkowie Wielkopolskiej OIA RP


Uprzejmie informuję, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie wyjazdowe pt.

 

DOŚWIETLENIE PODDASZA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ OCHRONA POMIESZCZEŃ PRZED NAGRZEWANIEM

 

które odbędzie się w dniach od 18 do 21 października 2018 r. w Firmie FAKRO w Nowym Sączu.

 

Poza częścią merytoryczną w programie szkolenia przewiduje się także konsultacje indywidualne dotyczące problemów projektowych i realizacyjnych oraz zapoznanie uczestników z mechanizmami ekonomicznymi wpływającymi na rozwój polskiej gospodarki. Organizatorzy pokażą także uczestnikom szkolenia topografię i architekturę regionu, a także przygotują niespodzianki.

 

UWAGA!
Wszyscy chętni, którzy do tej pory zgłosili swoją chęć uczestnictwa w szkoleniu są już wpisani na listę.

 

Aktualnie szkolenie jest wpisane w Systemie Zarządzania Szkoleniami IARP

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/667

 

Tam też znajduje się szczegółowy program szkolenia.
Uwaga - ostateczna godzina wyjazdu autokaru z Poznania zostanie ustalona i podana uczestnikom do wiadomości.


Liczba miejsc na szkoleniu - 50 osób

Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne w przypadku wyjazdu minimum 30 uczestników. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa.


Organizatorzy przewidują wspólny wyjazd z Poznania dnia 18 października br. w godzinach przedpołudniowych, a powrót 21 października br. w godzinach wieczornych.

Organizatorzy zapewniają nocleg w hotelu Firmy FAKRO w Muszynie.


Dalsze szczegóły organizacyjne i informacje na temat miejsca zbiórki i godziny wyjazdu z Poznania będą przekazywane sukcesywnie, po ustaleniach z Firmą FAKRO

Rejestracja i zapisy odbywają się poprzez stronę internetową IARP przez zakładkę "szkolenia" (po lewej stronie).

Należy się zalogować przy pomocy numeru członkowskiego WP oraz hasła (tak jak w Programie członkowskim), a następnie zapisać na warsztaty. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie automatycznie stworzona lista rezerwowa.

W związku z tym bardzo proszę, aby osoby, które się zapisały, a które z jakiegoś powodu będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach, wypisały się z listy (na takiej samej zasadzie jak się zarejestrowały), umożliwiając tym samym uczestnictwo architektom z listy rezerwowej.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 października br. lub nie stawieniu się na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu, Rada WOIA RP zmuszona będzie obciążyć takie osoby kosztami wyliczonymi na podstawie ostatecznie poniesionych kosztów organizacyjnych.

Pozdrawiam serdecznie,
arch. Katarzyna Wrońska