Zaproszenie na szkolenie dot. programu edukacyjnego IARP - Kształtowanie Przestrzeni - Poznań, 18 października 2017 r.

wtorek, 03.10.2017

Szanowni Państwo,
 
W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych informacji dotyczacych V edycji programu edukacyjnego pt: "Kształtowanie Przestrzeni", przygotowanego przez Izbę Architektów RP, dla młodzieży szkół  - w wieku od 12 do 18 lat
 
uprzejmie informujemy, że dnia 18 października 2017 r. (środa) odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Poznaniu, Stary Rynek 56 - I piętro
szkolenie dla wszystkich zainteresowanych tym programem, szczególnie dla dyrektorów szkół i nauczycieli chcących prowadzić ten program w swojej szkole, a także dla nauczycieli ten program już prowadzących.

Początęk szkolenia godz. 16.00
 
Szkolenie poprowadzi arch. Urszula Szabłowska (Mazowiecka OIA RP), członek Zespołu ds. edukacji dzieci i młodzieży przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli i wszystkich innych zainteresowanych przedstawicieli szkół.
Izba nie zwraca kosztów dojazdu.

W czasie szkolenia będzie można zapisać szkołę do udziału w bieżącej edycji programu "Kształtowanie Przestrzeni".
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwa i adres szkoły
- dyrektor szkoły
- dane osoby do kontaktu w sprawie programu (np. nauczyciel)
- uczestnicy programu


Kilka słów  nt. programu  edukacyjnego IARP - "Kształtowanie Przestrzeni"
Izba Architektów RP mając na uwadze, zauważalny już od dłuższego czasu spadek  wrażliwości estetycznej naszego społeczeństwa, powołała Zespół do spraw edukacji dzieci i młodzieży,  który w oparciu o irlandzki program edukacyjny autorstwa The Royal Institute of the Architects of Ireland, przygotował polską wersję pt. „Kształtowanie Przestrzeni”.
Program edukacyjny IARP „Kształtowanie Przestrzeni”  ułożony został z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program ten został pilotażowo wdrożony w semestrze letnim 2012/2013 w 13 szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach i liceach) na terenie całej Polski. W związku z pozytywnym jego przyjęciem i wpisaniem w podstawę programową nauczania w szkołach na poziomie ponadpodstawowym, jest on kontynuowany.
Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Docelowo program  został  wprowadzony do gotowej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, jest zgodny z tzw. podstawą programową. 

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

Mile widziane zgłoszenie udziału w szkoleniu na adres wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Pozdrawiam 
arch. Aleksandra Kornecka
Sekretarz Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl