WOIA RP - Kształtowanie Przestrzeni - program edukacyjny IARP - V edycja

czwartek, 07.09.2017

Szanowni Państwo,
 
Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018, a zatem rozpoczyna się też  realizacja już V edycji programu edukacyjnego IARP pt: "Kształtowanie Przestrzeni".
 
Rada Wielkopolskiej OIA RP ponownie chciałaby zainteresować tym programem nowe grono nauczycieli oraz decydentów szkolnych i oświatowych. Izbie Architektów RP zależy na tym, by jak najwięcej nowych szkół pozyskać do kolejnej edycji tego programu, dlatego też prosimy Koleżanki i Kolegów Architektów o aktywne rozpowszechnienie  informacji tym programie edukacyjnym w jak najszerszym gronie. 
 
W Biurze WOIA RP posiadamy podręczniki (płyty CD) do prowadzenia zajęć w ramach "Kształtowania Przestrzeni" i możemy je  udostępnić wszystkim zainteresowanym architektom, nauczycielom, dyrektorom szkół,  itp.,  by mogli się zapoznać z ideą i sposobem realizacji tego programu.
Program  „Kształtowanie Przestrzeni”. został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
W związku z reformą szkolnictwa w Polsce od bieżącego roku szkolnego, informujemy, że program edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni” nie zmienia swoich podstawowych zasad  i założeń  i aktualnie przeznaczony będzie dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Zatem jego odbiorcami będą teraz uczniowie 7 – 8 klas szkół podstawowych oraz wszelkich szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół zawodowych - branżowych itp.).
 
Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych (dyrektorów, nauczycieli) do zgłaszania szkół do V edycji programu KP. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres biura Wielkopolskiej OIA RP do końca października br. wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwa i adres szkoły
- dyrektor szkoły
- dane osoby do kontaktu w sprawie programu (np. nauczyciel)
- uczestnicy programu
 
Kilka słów przypomnienia
Izba Architektów RP mając na uwadze, zauważalny już od dłuższego czasu spadek  wrażliwości estetycznej naszego społeczeństwa, powołała Zespół do spraw edukacji dzieci i młodzieży,  który w oparciu o irlandzki program edukacyjny autorstwa The Royal Institute of the Architects of Ireland, przygotował polską wersję pt. „Kształtowanie Przestrzeni”. 
Program edukacyjny IARP „Kształtowanie Przestrzeni”  ułożony został z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program ten został pilotażowo wdrożony w semestrze letnim 2012/2013 w 13 szkołach w całej Polsce. W związku z pozytywnym jego przyjęciem i wpisaniem w podstawę programową nauczania w szkołach na poziomie ponadpodstawowym (wtedy)  jest kontynuowany w kolejnych edycjach, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.
W tym roku szkolnym odbędzie się już piąta edycja tego programu.
image 1image
Migawki fotograficzne z warsztatów zorganizowanych przez Wielkopolską OIA RP w ramach programu "Kształtowanie Przestrzeni" w Gimnazjum w Skórzewie,  które odbyły się w czerwcu 2016 r. -  prowadzenie zajęć - arch. Jola Starzak i arch. Dawid Strębicki 
  
Zajęcia warsztatowe odbyły się w ramach działań szkolnej „Pracowni Przestrzeni”. W zajęciach wzięli udział uczniowie  I klasy  wraz z wychowawcą. W ramach tych zajęć odbyło się krótkie wprowadzenie do tematu zadania warsztatowego, które dotyczyło zaprojektowania przestrzeni wnętrza sześcianu o wymiarach 4m x 4m x 4m. Prowadząca zaprezentowała na przykładzie swoich realizacji oraz projektów innych architektów (na przykład japońskiego architekta Fujimoto) różne możliwości podejścia do zagadnienia projektowania przestrzeni wnętrz. Potem odbyły się ćwiczenia polegające na zaprojektowaniu i zbudowaniu przez uczniów (w formie makiety w skali 1:20) wymyślonej przez siebie koncepcji wnętrza. Uczniowie byli podzieleni na grupy i każda z grup pracowała nad oddzielną koncepcją oraz makietą. Warsztaty zakończyły się szczegółowym omówieniem przez uczniów zaproponowanych rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych przedstawionych na makietach. Celem tych zajęć było pokazanie uczestnikom jak ważne w projektowaniu jest  myślenie o skali człowieka, jego rytuałach i różnych funkcjach przestrzeni w której żyje. Warsztaty miały też zachęcić do eksperymentowania z przestrzenią i tworzenia czasem zaskakujących  pomysłów projektowych.

arch. Katarzyna Wrońska
koordynator programu "KP"
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl