III edycja programu edukacyjnego IARP – „Kształtowanie Przestrzeni” - rok szkolny 2015/2016

wtorek, 21.07.2015

Izba Architektów RP mając na uwadze, zauważalny już od dłuższego czasu spadek  wrażliwości estetycznej naszego społeczeństwa, powołała Zespół do spraw edukacji dzieci i młodzieży,  który w oparciu o irlandzki program edukacyjny autorstwa The Royal Institute of the Architects of Ireland, przygotował polską wersję pt. „Kształtowanie Przestrzeni”.

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie Przestrzeni”  ułożony został z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i licealnych. Program ten został pilotażowo wdrożony w semestrze letnim 2012/2013 w 13 szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach i liceach) na terenie całej Polski. W związku z pozytywnym jego przyjęciem i wpisaniem w podstawę programową nauczania w szkołach na poziomie ponadpodstawowym, był on kontynuowany w formie I edycji (rok szkolny 2013/2014) i II edycji (rok szkolny 2014/2015). W I edycji zgłosiło swój udział 10 szkół z Wielkopolski (w tym 6 z Poznania), a w II edycji – 13 szkół (w tym 6 z Poznania).

Program, ten został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Docelowo program  został  wprowadzony do gotowej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, jest zgodny z tzw.  podstawą programową.  

Program ma charakter unikalny na skalę europejską. Poza Polską oraz Irlandią, żaden inny kraj w Europie nigdy nie realizował podobnego przedsięwzięcia. W założeniu program edukacyjny nie jest podręcznikiem przygotowanym dla uczniów, a jedynie stanowi zestaw gotowych scenariuszy lekcji przygotowanych dla nauczycieli, o dowolnej specjalizacji. Został przygotowany w taki sposób, aby uczestniczące w nim szkoły nie ponosiły dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

 

W II edycji programu (wzorem poprzedniego roku szkolnego) został zorganizowany konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w tym programie pt: „MIEJSCE SPOTKAŃ – dzieci, młodzież, dorośli, ludzie w podeszłym wieku – razem i osobno”. Do konkursu zgłosiło się 35 zespołów z 21 szkół z całej Polski, w tym 4 szkoły wielkopolskie:

- I Liceum Ogólnokształcące z Turku

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ze Śremu

- Zespół Szkółl Politechnicznych z Wrześni

- XVI Liceum Ogólnokształcące z Poznania

 

Na konkurs wpłynęły 23 prace przygotowane w formie prezentacji projektu będącego rezultatem przeprowadzonych w szkole zajęć w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”. Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano dwie nagrody (po 5000 zł) i dwa wyróżnienia (po 2000 zł) w dwóch kategoriach: młodzież szkół gimnazjalnych i młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz wyróżnienie specjalne.

Wśród szkół gimnazjalnych:

- Nagroda – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

- Wyróżnienie – Gimnazjum nr 55 w Warszawie

Wśród szkół ponadgimnazjalnych:

- Nagroda – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

- Wyróżnienie – I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Wyróżnienie specjalne (ufundowane przez Mazowiecką OIA RP)

zespół młodzieży z 53 Gimnazjum Dwujęzycznego i XVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

W dniu 24 czerwca 2015 r. w Pałacu Kultury  Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród i Wyróżnień. 

 

 

kp1

nagroda – CKZiU Strzelin –

jedna z plansz konkursowych

 

kp2

nagroda – Gimnazjum w Siedlcach

makieta

 

 

Wszystkim uczestnikom, nagrodzonym i wyróżnionym -  młodzieży i nauczycielom – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY!

 

W związku z tym, że po wakacjach, w  roku szkolnym 2015/2016, odbędzie się  realizacja III edycji programu edukacyjnego IARP pt: "Kształtowanie Przestrzeni", chciałabym ponownie zainteresować tym programem Koleżanki i Kolegów Architektów i poprosić o  rozpowszechniania  informacji o nim w szerokim gronie nauczycieli oraz  decydentów szkolnych i oświatowych.

Jeżeli ktoś z  Was zna nieco bliżej dyrektora szkoły, nauczyciela (lub nauczycielkę), to proszę ich zachęcić i skierować do naszej  Wielkopolskiej Izby. Zależałoby nam na tym, by jak najwięcej szkół pozyskać do III edycji. Dlatego zachęcam  wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia w rozpropagowywanie informacji o tym programie. 

Informuję, że posiadamy w Biurze WOIA RP podręczniki do prowadzenia zajęć w ramach "Kształtowania Przestrzeni" i chętnie je udostępnimy wszystkim zainteresowanym architektom, nauczycielom, by mogli sie zapoznać z ideą tego programu.

Zgłoszenia do III edycji programu odbywać się będą we wrześniu 2015 r.

 

Katarzyna Wrońska

Koordynator WOIA RP ds. programu KP