Program Edukacyjny Kształtowanie Przestrzeni

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że dnia 18 października 2017 r. (środa) odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Poznaniu, Stary Rynek 56 - I piętro, szkolenie dla wszystkich zainteresowanych V edycją programu edukacyjnego pt: "Kształtowanie Przestrzeni", przygotowanego przez Izbę Architektów RPdla młodzieży szkół  - w wieku od 12 do 18 lat
 
Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla dyrektorów szkół i nauczycieli chcących prowadzić ten program w swojej szkole, a także dla nauczycieli ten program już prowadzących.
Szanowni Państwo,
 
Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018, a zatem rozpoczyna się też  realizacja już V edycji programu edukacyjnego IARP pt: "Kształtowanie Przestrzeni".
Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych (dyrektorów, nauczycieli) do zgłaszania szkół do V edycji programu KP. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres biura Wielkopolskiej OIA RP do końca października br. wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwa i adres szkoły
- dyrektor szkoły
- dane osoby do kontaktu w sprawie programu (np. nauczyciel)
- uczestnicy programu

12 czerwca 2017 roku w sali Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczanie dyplomów i symbolicznych „czeków” zespołom, które odniosły sukces w konkursie Izby Architektów RP  pt.: „RE:LOKACJA - gra w kształtowanie przestrzeni”. W uroczystości, którą Patronatem Honorowym objęła Pierwsza Dama RP, Pani Agata Kornhauser-Duda, wzięli udział przedstawiciele Izby Architektów RP, działacze krzewiący edukację architektoniczną wśród młodzieży, nagrodzone zespoły oraz nauczyciele i koordynatorzy wojewódzcy programu edukacyjnego Izby Architektów RP pt.:  „Kształtowanie przestrzeni”. Uroczystość prowadziła kol. arch. Urszula Szablowska z Zespołu ds. edukacji dzieci i młodzieży przy Krajowej Radzie IARP.

 

Szkolenie dla nauczycieli i innych zainteresowanych - IV edycja programu edukacyjnego IARP – „Kształtowanie Przestrzeni”

czwartek, 03.11.2016

Szanowni Państwo,
 
W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych informacji dotyczacych IV edycji programu edukacyjnego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt: "Kształtowanie Przestrzeni", przygotowanego przez Izbę Architektów RP,

uprzejmie informujemy, że dnia 22 listopada 2016 r. (wtorek) odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Poznaniu, Stary Rynek 56 - I piętro
szkolenie dla wszystkich zainteresowanych tym programem, szczególnie dla dyrektorów szkół i nauczycieli chcących prowadzić ten program w swojej szkole, a także dla nauczycieli ten program już prowadzących.

Początęk szkolenia godz. 16.00
Szkolenie poprowadzi arch. Urszula Szabłowska (Mazowiecka OIA RP), członek Zespołu ds. edukacji dzieci i młodzieży przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli i wszystkich innych zainteresowanych przedstawicieli szkół.
Izba nie zwraca kosztów dojazdu.


W czasie szkolenia będzie można zapisać szkołę do udziału w bieżącej edycji programu "Kształtowanie Przestrzeni".
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwa i adres szkoły
- dyrektor szkoły
- dane osoby do kontaktu w sprawie programu (np. nauczyciel)
- uczestnicy programu


Kilka słów  nt. programu  edukacyjnego IARP - "Kształtowanie Przestrzeni"
Izba Architektów RP mając na uwadze, zauważalny już od dłuższego czasu spadek  wrażliwości estetycznej naszego społeczeństwa, powołała Zespół do spraw edukacji dzieci i młodzieży,  który w oparciu o irlandzki program edukacyjny autorstwa The Royal Institute of the Architects of Ireland, przygotował polską wersję pt. „Kształtowanie Przestrzeni”. Program edukacyjny IARP „Kształtowanie Przestrzeni”  ułożony został z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program ten został pilotażowo wdrożony w semestrze letnim 2012/2013 w 13 szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach i liceach) na terenie całej Polski. W związku z pozytywnym jego przyjęciem i wpisaniem w podstawę programową nauczania w szkołach na poziomie ponadpodstawowym, jest on kontynuowany.
Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Docelowo program  został  wprowadzony do gotowej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, jest zgodny z tzw. podstawą programową. 

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

Mile widziane zgłoszenie udziału na adres wielkopolska@izbaarchitektow.pl
IV edycja programu edukacyjnego IARP – „Kształtowanie Przestrzeni” - rok szkolny 2016/2017

czwartek, 15.09.2016

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji programu edukacyjnego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt: "Kształtowanie Przestrzeni", przygotowanego przez Izbę Architektów RP.
 
1. IV edycja programu obejmuje rok szkolny 2016/2017. Istnieje możliwość wyboru dowolnej opcji z tego programu, składającej się np. z 10 tematów lekcyjnych, do zrealizowania w ciągu roku szkolnego (oczywiście można kontynuować pracę z poprzedniej edycji). Tematy zawarte są w podręczniku przygotowanym dla nauczycieli.
 
2. Zgłoszenia szkoły powinny składać na adres mailowy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwa i adres szkoły
- dyrektor szkoły
- dane osoby do kontaktu w sprawie programu (np. nauczyciel)
- uczestnicy programu

3. Szkolenie dla nauczycieli, dyrektorów szkół lub innych osób zainteresowanych, odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. O szczegółowym terminie wszystkie zgłoszone szkoły zostaną powiadomione drogą mailową.
Będzie to szkolenie jednodniowe, kilkugodzinne, z przerwą kawową.

4. Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli i innych zainteresowanych przedstawicieli szkół. Izba nie zwraca tylko kosztów dojazdu.

5. Wzorem lat ubiegłych, na zakończenie IV edycji programu, odbędzie się konkurs dla młodzieży, który jest integralną częścią programu, ponieważ pokazuje efekty zdobytej wiedzy. Jest zapowiadany  już dzisiaj, a przewidywany w semestrze letnim. Oficjalne ogłoszenie konkursu nastąpi prawdopodobnie w marcu 2016 roku.
Nie wszystkie szkoły, które wezmą udział w programie, muszą przygotowywać pracę na konkurs - jest to sprawa indywidualnej decyzji.
Konkurs w III edycji programu edukacyjnego "Kształtowanie przestrzeni" 2016 - zgłoszenia

środa, 24.02.2016

Szanowni Państwo,

 

Izba Architektów RP jak co roku rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych realizujących w roku szkolnym 2015/2016 zajęcia według programu edukacyjnego IARP pt. „Kształtowanie przestrzeni”.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 marca br. na adres podany w regulaminie

edukacja-mlodziezy@izbaarchitektow.pl

 

Zapraszamy szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu oraz szkoły, które chciałyby spróbować swoich sił w trudnej, ale niezwykle satysfakcjonującej rywalizacji. Cenne nagrody i wyróżnienia, ufundowane przez firmę FAKRO - partnera programu, przyzna jury konkursowe.

 

Tematem konkursu jest „Otoczenie szkoły jako przyjazna i bezpieczna przestrzeń publiczna łącząca społeczność lokalną - komu i w jaki sposób powinna służyć”.

 

Link do informacji o konkursie i do regulaminu:

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2576

Izba Architektów RP mając na uwadze, zauważalny już od dłuższego czasu spadek  wrażliwości estetycznej naszego społeczeństwa, powołała Zespół do spraw edukacji dzieci i młodzieży,  który w oparciu o irlandzki program edukacyjny autorstwa The Royal Institute of the Architects of Ireland, przygotował polską wersję pt. „Kształtowanie Przestrzeni”.

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie Przestrzeni”  ułożony został z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i licealnych. Program ten został pilotażowo wdrożony w semestrze letnim 2012/2013 w 13 szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach i liceach) na terenie całej Polski. W związku z pozytywnym jego przyjęciem i wpisaniem w podstawę programową nauczania w szkołach na poziomie ponadpodstawowym, był on kontynuowany w formie I edycji (rok szkolny 2013/2014) i II edycji (rok szkolny 2014/2015). W I edycji zgłosiło swój udział 10 szkół z Wielkopolski (w tym 6 z Poznania), a w II edycji – 13 szkół (w tym 6 z Poznania).

Program, ten został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Docelowo program  został  wprowadzony do gotowej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, jest zgodny z tzw.  podstawą programową.