Architekt poszukuje pracy

piątek, 28.04.2017

Witam, 

Poszukuję pracy,  najchętniej stałej na etacie. Przez ostatnie kilkanaście lat byłem głównym architektem i kierowałem pracowniami projektowymi w firmach developerskich, projektujących i realizujących głównie inwestycje komercyjne: logistyczne, handlowo - usługowe, biurowe, sportowo - rekreacyjne, hotelowe i mieszkaniowe. W firmach tych kierowałem zazwyczaj kilkuosobowymi zespołami projektowymi. Poza projektowaniem i koordynacją formalno - projektową, samodzielnie prowadziłem pełną obsługę przedprojektową inwestycji, uzyskiwałem wszystkie niezbędne uzgodnienia projektowe oraz decyzje administracyjne - od warunków zabudowy po pozwolenia na użytkowanie. 
W okresach najbardziej intensywnej działalności tych firm prowadziłem równolegle po kilka inwestycji na terenie całej Polski. W ostatnich latach zaprojektowałem kilka sieciowych obiektów i zespołów handlowych oraz wykonałem setki koncepcji przeróżnych inwestycji, między innymi dla firmy Świtalski i Synowie, z których niestety tylko kilka zrealizowano.

Poza projektowaniem mam też łącznie 10-letnie doświadczenia pracy urzędniczej, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Pozwalam sobie załączyć rekomendację szefa firmy, u którego pracowałem do końca grudnia ubiegłego roku (likwidacja działalności projektowej firmy). Rekomendację tę wystawił mi bez jakiejkolwiek prośby z mojej strony czy sugestii.

Pozdrawiam
Wojtek Piotrowski

Załączniki: