Organizacja

Rada WOIA RP

Przewodniczący: Krzysztof Frąckowiak
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Cencek
  Ewa Pawlicka - Garus
Sekretarz: Aleksandra Kornecka
Skarbnik: Elżbieta Jakubowska
Członkowie Prezydium: Tadeusz Biedak
  Wojciech Tkaczyk
  Katarzyna Wrońska
Członkowie Rady: Dominik Banaszak
  Piotr Bartosik
  Bartosz Jarosz
  Michał Kapturczak
  Alina Samolewska
  Katarzyna Weiss

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIA RP

Przewodniczący: Robert Drobnik
Wiceprzewodniczący:   Grzegorz Czerwiński
Sekretarz:    Daniel Meryszczakowski
Członkowie:   Romuald  Gic
  Stanisław Sipiński

 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIA RP

Przewodniczący: Szymon Weyna
Wiceprzewodniczący:  Stefan Bajer
  Jarosław Wroński
Sekretarz:   Elżbieta Buchholz-Walenciak
Członkowie:    Jacek Bułat
  Małgorzata Matusiewicz
  Anna Plesińska
  Eryk Sieiński
  Ewa Żyburska

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny WOIA RP

Przewodniczący:  Andrzej Maciej Maleszka
Wiceprzewodniczący:    Piotr Adamczewski
  Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk
  Jan Ambroziak
Sekretarz: Renata Zacharczuk
Członkowie: Romuald Hausmann
  Janusz Kiciński
  Grzegorz Kmiecik
  Krzysztof Kornecki
  Grzegorz Sadowski
  Waldemar Szeszuła

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WOIA RP

Katarzyna Dąbrowska – Marszał

z-ca: Andrzej Bzdęga

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

Grzegorz Cencek

Marek Czuryło

Karol Fiedor

Marian Fikus

Andrzej Maciej Maleszka

Katarzyna Weiss