Organizacja

Kadencja 2018-2022

Rada WOIA RP

Przewodniczący: Karol Fiedor
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Frąckowiak
  Bartosz Jarosz
  Aleksandra Kornecka
Sekretarz: Agnieszka Figielek
Skarbnik: Elżbieta Jakubowska
Członkowie Rady: Piotr Kluj
  Dagmara Pawlak
  Ewa Pawlicka-Garus
  Anna Suchecka
  Wojciech Tkaczyk
  Katarzyna Weiss
  Katarzyna Wrońska

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIA RP

Przewodniczący: Daniel Meryszczakowski
Wiceprzewodniczący:   Robert Drobnik
Sekretarz:    Małgorzata Jazdon-Koper
Członkowie:    Grzegorz Czerwiński 
  Wojciech Krawczuk

 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIA RP

Przewodniczący: Szymon Weyna
Wiceprzewodniczący:  Stefan Bajer
  Jarosław Wroński
Sekretarz:   Elżbieta Buchholz-Walenciak
Członkowie:    Jacek Bułat
  Małgorzata Matusiewicz
  Anna Plesińska
  Eryk Sieiński
  Ewa Żyburska

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny WOIA RP

Przewodniczący:  Renata Zacharczuk
Wiceprzewodniczący:    Andrzej Maciej Maleszka
Sekretarz: Grzegorz Kmiecik
Członkowie: Piotr Adamczewski
  Jan Ambroziak
  Filip Buszkiewicz
  Romuald Hausmann
  Paweł Kaszub
  Krzysztof Kornecki
  Waldemar Szeszuła

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WOIA RP

Katarzyna Dąbrowska – Marszał

z-ca: Tomasz Jakubowski

z-ca:  Małgorzata Paszyn 

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

Dominik Banaszak

Marian Fikus

Krzysztof Frąckowiak

Izabela Klimaszewska

Andrzej Maciej Maleszka

Katarzyna Weiss

Katarzyna Wrońska