Opinia nr 4 - Sprawdzający projekt

czwartek, 31.10.2019

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów powołała “Zespół Ekspertów”, którego zadaniem jest współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz z innymi instytucjami w zakresie opiniowania i interpretowania przepisów budowlanych w kontekście praktycznego ich zastosowania. Zespół powołany został do opiniowania zagadnień związanych z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach, a wydawane opinie dotyczą wyłącznie spraw ogólnych mających znaczenie dla naszego środowiska. Powołany Zespół Ekspertów wszystkie opinie przekazuje odpowiednim organom administracji architektoniczno-budowlanej jako oficjalne stanowisko Wielkopolskiej Izby Architektów dotyczące analizowanych zagadnień. Opinie te stanowią dla organów administracji architektoniczno-budowlanej materiał pomocniczy przy rozstrzyganiu w indywidualnych sprawach i postępowaniach.