Skreślenie i ponowny wpis

Skreślenie z listy członków okręgowej izby może nastąpić:
- na wniosek członka Izby,
- w skutek orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,
- w skutek orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4,
- z powodu śmierci członka Izby.
- z powodu nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.

 

Istnieje także możliwość ponownego wpisu na listę członków IARP (po skreśleniu). Należy wówczas złożyć w Biurze WOIA RP pisemny wniosek oraz wnieść stosowną opłatę (patrz dział OPŁATY).

 

W przypadku skreślenia z powodu nieuiszczania składek członkowskich, zaległości te należy uregulować przy składaniu wniosku.