Studia podyplomowe - nowy kierunek - Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej - Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia

czwartek, 12.01.2023

kolaz tekstWydział Architektury Politechniki Poznańskiej ogłosił nabór na nowe Studia Podyplomowe Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pod patronatem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

 

Zainteresowani mogą się zarejestrować elektronicznie.

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2023 roku.

 

Studia trwają dwa semestry. Zjazdy będą odbywały się w piątki i soboty, raz lub dwa razy w miesiącu. Pierwszy zjazd planowany jest na 10-11 marca 2022 roku.

Studia adresowane są do architektów zainteresowanych problematyką projektowania w placówkach ochrony zdrowia, osób pełniących stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – m. in. dyrektorów ds. technicznych, menagerów instytucji ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, lekarzy – inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką  projektowania  w placówkach ochrony zdrowia.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znajdą się również uznani praktycy, projektanci szpitali oraz osoby zarządzające placówkami ochrony zdrowia. Dzięki wykwalifikowanej kadrze zapewniamy interdyscyplinarne kształcenie.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-ochronazdrowia