WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący spraw członkowskich

poniedziałek, 19.12.2022

Koleżanki i Koledzy

Członkowie Wielkopolskiej OIA RP

20221220ZJAZD20DELEGATOW8W sobotę zakończył się kolejny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

 

Jego przedmiotem była informacja o działalności Krajowej Rady w ciągu ostatnich miesięcy oraz przyjęcie budżetu Izby Architektów RP na rok 2023. Istotnym jego elementem było podpisanie memorandum dotyczącego przyszłej współpracy architektów polskich i ukraińskich. Prezydium KRIA poinformowało o działaniach na rzecz wstrzymania deregulacji naszego zawodu, która ma polegać na wprowadzeniu przez ustawodawcę zmian w Prawie Budowlanym w zakresie rozszerzenia uprawnień inżynierów i techników budownictwa do projektowania architektonicznego wszelkiego rodzaju budynków o kubaturze do 1000 m3. Zjazd delegatów zajął w tej sprawie pisemne stanowisko, które zostanie przedstawione w Ministerstwie.

 

Ważna i trudna była dyskusja na temat przyszłorocznego budżetu. Kolega skarbnik przedstawił analizy, z których wynikało, że dalsze utrzymanie wysokości składki zagrozi istnieniu naszego samorządu. Może to prowadzić np. do wchłonięcia nas przez inny, większy samorząd. Wzrost bieżących kosztów, który odczuwamy w domu i w pracy, nie omija naszej Izby. Szczególne zagrożone jest istnienie okręgów zrzeszających mniej niż 500 osób. Jeśli mamy zachować solidarny charakter naszej organizacji, to składka musi zostać zwiększona. Efektów ekonomicznych światowej pandemii i wojny za granicą nie da się dłużej ignorować. Nie mamy możliwości dodrukowania pieniędzy dla zachowania ciągłości działań na rzecz naszego zawodu. Po niełatwej dyskusji zjazd zdecydował większością głosów o podniesieniu składki o 15 złotych miesięcznie. W tej sytuacji istotna jest racjonalność naszych zachowań. Jeśli nie będziemy podpisywać projektów wykonanych przez osoby nieuprawnione, nie będziemy składać rażąco zaniżonych  ofert cenowych, to damy radę. Niezwykle ważna jest praca komisji pracujących przy Krajowej Radzie Izby: do spraw legislacji, warunków wykonywania zawodu czy spraw polityki finansowej. Koleżanki i koledzy reprezentujący wszystkie okręgi muszą przeanalizować obecną strukturę naszych wydatków i wydać być może niepopularne rekomendacje. Czy każdy okręg musi mieć komisję kwalifikacyjną, sąd dyscyplinarny, kosztowne biuro, itp.? Czy “Zawód Architekt” musi być drukowany i wysyłany?

 

Nie jest nam łatwo przekazywać takie wieści przed Świętami. Powinniście jednak to usłyszeć od nas, skoro nas wybraliście.

Życzymy, aby czas Świąt był czasem spokoju i wytchnienia dla Was i Waszych bliskich. Aby ten nadchodzący rok był jak najlepszy, a koledze Karolowi życzymy by zdrowie pozwoliło dołączyć do nas na kolejnym zjeździe.