Aktualności

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO WPOIA RP_newsletter

piątek, 19.05.2023

Szanowni Członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP!

 

Za nami pierwszy rok VI kadencji (2022-2026), w której mam zaszczyt przewodniczyć wielkopolskiej Radzie. Na pierwszym Zjeździe Sprawozdawczym w dniu 31 marca tego roku mieliśmy okazję wspólnie podsumować okręgowe działania. Uważam, że dostęp do informacji w naszym samorządzie to podstawa wspólnego działania. Aby móc wypełnić nasze statutowe obowiązki i stanowić wsparcie oraz dać wgląd każdemu członkowi w sprawy bieżące, nasz zespół roboczy wyszedł Wam naprzeciw, tworząc niniejszy newsletter. Szanując Wasz czas i ilość wiadomości jakie otrzymujecie codziennie na swoje skrzynki mailowe, skondensowaliśmy informacje do najbardziej przyjaznej formuły, tak aby nie lądowały w katalogach ze spamem. Niebawem zostanie włączony obowiązkowo Biuletyn Informacji Publicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami polskiego prawa, ale newsletter pozostanie nadal koleżeńskim informatorem. Mam nadzieję, że te zmiany spotkają się z zainteresowaniem i życzliwością z Waszej strony, a przekazywane komunikaty będą przyjemne w odbiorze.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Bartosz Jarosz

Przewodniczący WPOIA RP VI kadencji

 

Stanowisko Rady SLOIA RP w sprawie konkursu Katowicki HUB

piątek, 19.05.2023

Na prośbę Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Rada Wielkopolskiej OIA RP przekazuje do wiadomości pismo zawierające Stanowisko Rady SLOIA RP w związku z Konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”.

Wszystkich Zainteresowanych tym tematem zachęcam do lektury tego pisma (w załączeniu).

❗Rusza IV edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego❗
NAWW FB 2Nagroda przyznawana corocznie najlepszym dziełom architektonicznym, ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenia uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.​
Nagroda objęta jest honorowym patronatem Wojewody Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wszystkim zainteresowanym architektom przypominamy, że wydłużony został termin zgłoszenia dla architektów IARP, jako opiekunów praktyk studenckich IARP do dnia 15 maja 2023 dla najbliższego okresu praktyk.

 

 

SYSTEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ SSPZ IARP – Krajowa Rada  IARP prosi i zachęca ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczną praktykę do zgłoszeń za pośrednictwem linku:  https://praktyki.izbaarchitektow.pl/

KRIA - opiniowanie - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieNowa

czwartek, 27.04.2023

KOREKTA TERMINU

 

Uwagi do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy zgłaszać  na załączonym formularzu na adres biura Wielkopolskiej OIA RP – wielkopolska@izbaarchitektow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja br. do godz. 12.00.

 

Poniżej przekazuję link do projektu zmiany w/w rozporządzenia:

Pismo dotyczące aktualnie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

czwartek, 27.04.2023

Koleżanki i Koledzy Architekci,

Członkowie Wielkopolskiej OIA RP,

 

Na prośbę Przewodniczącego Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu, arch. Janusza Gąsiorowskiego, który działa przy Krajowej Radzie IARP, w załączeniu przekazujemy pismo dotyczące aktualnie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Z uwagi na to, że Urząd Zamówień Publicznych zamierza dokonać analizy funkcjonowania tego dokumentu, Krajowa Rada IARP planuje wysłać do UZP propozycje zmian w ustawie.

 

Wobec powyższego, Rada Wielkopolskiej OIA RP uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag do tego dokumentu.

Uwagi prosimy przekazywać w formie załączonej do pisma tabeli.

Zespół ds. Warunków Wykonywania Zawodu prosi o komunikatywność i zwięzłość wypowiedzi. Uwagi i komentarze uwagi przesyłane w innej formie niestety nie będą mogły być wykorzystane.

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie swoich uwag na adres biura Wielkopolskiej OIA RP – wielkopolska@izbaarchitektow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja br. do godz. 12.00.

 

Wielkopolska OIA RP przewiduje możliwość zorganizowania szkolenia dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przed letnią sesją egzaminacyjną wyznaczoną na dzień 2 czerwca br.

 

Udział w szkoleniu jest odpłatny, ale nieobowiązkowy i dobrowolny.

 

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Izby, na Starym Rynku 56 w terminie 15-19 maja  br., w godzinach według ustalonego harmonogramu.

Tennis Archi Cup 2023

poniedziałek, 03.04.2023

Tennis Archi Cup 2Największe w Polsce tenisowe wydarzenie dla architektów, czyli Tennis Archi Cup, odbędzie się w dniach 02-04.06.2023 w Poznaniu.
W ramach imprezy, architekci, zgodnie z reprezentowanym poziomem umiejętności, będą mogli wziąć udział w XXXII Mistrzostwach Polski Architektów w Tenisie, Turnieju Pierwszego Kroku lub w Akademii Tenisa dla początkujących. Część sportowa i towarzyska wydarzenia będzie miała miejsce w poznańskim Kortowo Tennis Club, gdzie na uczestników czeka siedem kortów o nawierzchni ziemnej.

 

Pismo Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu

środa, 22.03.2023

Rada Wielkopolskiej OIA RP przekazuje do wiadomości stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu działającego przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, arch. Janusza Gąsiorowskiego w sprawie konkursu architektonicznego pn. „Schronisko turystyczne z wieżą widokową na górze Jeżowa Woda”.

Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z tym stanowiskiem.

OBWIESZCZENIE

niedziela, 19.03.2023

Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie zwołania Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Rada Wielkopolskiej OIA RP, zgodnie z Uchwałą nr 76/VI/2023 z dnia 23.01.2023 r., zaprasza na Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd  (Delegatów) Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, który odbędzie się dnia 31 marca 2023 r. (piątek), o godz. 14:00 w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Poznaniu, Stary Rynek 56.