Aktualności

Pismo WOIA RP dotyczace konkursu, skierowane do Zarządu Powiatu w Pile

wtorek, 22.03.2016

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy pismo Przewodniczącego Wielkopolskiej OIA RP skierowane do Zarządu Powiatu w Pile, dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile"

Pismo WOIA RP dotyczace konkursu, skierowane do PTBS

piątek, 18.03.2016

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy pismo Przewodniczącego Wielkopolskiej OIA RP skierowane do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dotyczące konkursu urbanistyczno-architektonicznego na wykonanie koncepcji zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowanie terenu, położonego w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej. 

Pismo WOIA RP w sprawie konkursu na rewitalizację Pl. Kolegiackiego w Poznaniu

poniedziałek, 14.03.2016

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy pismo Przewodniczącego Wielkopolskiej OIA RP skierowane do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania, dotyczące ogłoszonego konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji Placu Kolegiackiego w Poznaniu.

Mapa Architektury - oferta dla Sponsorów

środa, 24.02.2016

mapa architekturySzanowni Państwo,

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, w porozumieniu z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie owocnej i obustronnie korzystnej współpracy.


Niniejsza oferta daje możliwość współtworzenia Mapy architektury nowoczesnej i współczesnej miasta Poznania, której celem jest prezentacja i promocja najbardziej wartościowych budynków i zespołów urbanistycznych zrealizowanych w granicach miasta po roku 1945.


Inicjatywa jest odpowiedzią na istotny brak podobnego opracowania w ofercie poznańskich publikacji oraz stanowi realizację nadrzędnego celu statutowego Izby Architektów RP, którym jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.

Krajowa Rada IARP we współpracy z iExpert.pl, przygotowała ofertę ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych wszystkim członkom IARP ich rodzinom i pracownikom.

Oferta została tak skonstruowana, aby każdy członek samorządu mógł dopasować do własnych potrzeb i możliwości zestaw usług medycznych.

Członkowie IARP wybierać mogą spośród 15 pakietów oferowanych przez trzech ubezpieczycieli. Pakiety dostępne są w wariantach indywidualnych i rodzinnych.

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że w dniu 2 lutego 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie z Parlamentu Europejskiego dotyczące sprostowania błędnego tłumaczenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w zakresie możliwości legitymowania się przez architektów doświadczeniem zawodowym wcześniejszym niż 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dzięki staraniom Krajowej Rady IARP podjętym w obecnej kadencji rozpoczęto działania zmierzające do przygotowania oferty ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych członkom naszego samorządu. Komisja do spraw ubezpieczeń IARP przy Krajowej Radzie zwróciła się do firmy iExpert współpracującej z samorządem architektów w obszarze ubezpieczeń z wnioskiem o opracowanie odpowiedniej propozycji szybkiego i skutecznego dostępu do usług medycznych dla architektów. Jesteśmy przekonani, że standard zdrowia architektów jest tak samo ważny, jak standard jakości świadczonych przez nich usług.

Dyżury prawnika w 2016 roku

poniedziałek, 01.02.2016

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemu, że aktualnie dyżury prawnika Wielkopolskiej OIA RP
będą się odbywały w poniedziałki, w godzinach od 16.00 do 17.30.
 
Kolejność dyżurów w lutym:
- 8 lutego 2016 r.
- 15 lutego 2016 r.
 
Pozdrawiam serdecznie
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
Zaproszenie na Wigilię Architektów

niedziela, 13.12.2015

Wigilię Architektów

Poczujmy więź łączącego nas zawodu i środowiska.

Złóżmy sobie życzenia, przekażmy serdeczne myśli i słowa, podzielmy się opłatkiem z przyjaciółmi, z koleżankami i  kolegami, ze znajomymi, a także z nieznajomymi

 

15 grudnia 2015 roku o godzinie 18.30 (wtorek)

Dom SARP – WOIA RP


Szczególnie zapraszamy młodych architektów z dziećmi oraz starszych architektów z wnukami. Wzorem lat ubiegłych -  w trakcie Wigilii odbędą się świąteczne warsztaty architektoniczne dla dzieci, polegające na dekorowaniu domków z piernika.

UWAGA – Warsztaty rozpoczną się już o godz. 17.30

 

W imieniu
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
zapraszam na Stary Rynek 56
arch. Katarzyna Wrońska
Opłaty obowiązujące w 2016 roku

środa, 09.12.2015

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że zmieniła się wysokość opłat członkowskich, które będą obowiązywały w 2016 roku.

 

Szczegóły znajdują się na podstronie OPŁATY