Aktualności

Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i nadzór autorski

czwartek, 27.10.2022

Rada Wielkopolskiej OIA RP udostępnia przyjęty przez członków Krajowej Rady IARP wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i nadzór autorski.

Rada prosi o zapoznanie się z tym dokumentem i wykorzystywanie tego wzoru, jeśli będzie potrzebny.

Jego zapisy będą także możliwe do wykorzystania przy redagowaniu innych umów na inne prace projektowe, niekoniecznie  dotyczące zamówień publicznych.

Zmarł śp. Andrzej Maciej Maleszka

wtorek, 04.10.2022

Z wielkim żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 3 października 2022 r. odszedł nagle z naszego grona, po krótkiej ale ciężkiej chorobie, twórczy architekt, społecznik, gawędziarz, nasz Kolega i Przyjaciel

 

 

image001 1

 

śp.

Andrzej Maciej Maleszka

 

niezwykle zaangażowany zarówno w sprawy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

jak i Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań,

aktywny także na poziomie krajowym obu Organizacji

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej OIA RP III i IV kadencji (2010 – 2018)

z-ca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej OIA RP V i VI kadencji (2018 – 2026)

 

wyróżniony Srebrną (2010) i Złotą (2016) Odznaką Izby Architektów RP

 

wyróżniony Brązową (1976), Srebrną (1980) i Złotą (2000) Odznaką SARP

Laureat Honorowej Nagrody Oddziału Poznańskiego SARP (2020/2021)

 

autor i wykonawca niezwykłej kamiennej mozaiki w rodzinnym Grabowie nad Prosną

 

Jako środowisko poznańskich, wielkopolskich i polskich architektów ponieśliśmy ogromną stratę.

 

Naszej Koleżance

architekt Małgorzacie Fornalczyk

oraz synowi Jackowi, też architektowi

 

przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia

i łączymy się w tym ogromnym smutku

 

Rada Wielkopolskiej OIA RP

Zarząd SARP Oddział Poznań

Zmarł śp. Henryk SUFRYD

wtorek, 20.09.2022

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że dnia 17 września 2022 roku,
odszedł z naszego grona, w wieku 97 lat, Kolega

307678867 595277108939330 4859900959860422411 n

śp.
Henryk Sufryd

Architekt, Urbanista, Społecznik
Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań,
Członek Honorowy Towarzystwa Urbanistów Polskich, współzałożyciel oddziału TUP w Poznaniu,
Członek Honorowy Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu odznaczony medalem pamiątkowym „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum pro Regionalibus et Urbanis Studiis”

Współautor planów ogólnych miast Wielkopolski (m. in. Czempinia, Grodziska Wlkp., Kalisza, Lubonia, Pobiedzisk, Swarzędza, Stęszewa, Turku, Wronek) oraz szeregu planów szczegółowych obejmujących wielohektarowe obszary. Wykładowca urbanistyki, architektury oraz metodyki opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na poznańskich uczelniach.


Inicjator i współinicjator licznych działań na rzecz upamiętnienia twórczości architektów środowiska poznańskiego, pomysłodawca imprez popularyzujących współczesny dorobek wielkopolskich projektantów oraz wydarzeń integrujących środowisko twórcze.

Rodzinie i Przyjaciołom
składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.
Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Składanie wniosków do sesji zimowej 2022 r.

środa, 17.08.2022

W związku z podjęciem uchwały nr O-22-V-2022 KRIA RP z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr O-012-V-2020 KRIA RP  z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, WNIOSKI DO SESJI ZIMOWEJ 2022 r. można SKŁADAĆ OSOBIŚCIE, w godzinach dyżuru Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do sesji zimowej to 2 września br.

 

Wnioski i uzupełnienia do wniosków przyjmowane są:

Środa 17 sierpnia - do godz.16.00

Czwartek 18 sierpnia w godz. 8.30 - 17.00;

Poniedziałek 22 sierpnia w godz. 12.30 -17.00;

Środa 24 sierpnia w godz. 8.30 - 15.00;

Czwartek 25 sierpnia nieczynne;

Poniedziałek 29 sierpnia w godz. 8.30 -15.00;

Środa 31 sierpnia  w godz. 8.30 - 15.00;

Czwartek 1 września w godz. 8.30 - 18.00;

Piątek 2 września w godz. 8.30-13.00.

 

Składane wnioski powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w obowiązującym  od kwietnia br. Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Proszę o zapoznanie się z nim.

 

Termin sesji zimowej br. wyznaczony został 2 grudnia.

 

arch. Katarzyna Kaszub

asystent WOKK WOIA RP

tel/fax (61) 855 08 46

Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

email: wpokk@izbaarchitektow.pl

poniedziałek: 10.00-13.00

czwartek: 15.00-18.00

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP w sprawie lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów stałych

piątek, 29.07.2022

Rada Wielkopolskiej OIA RP informuje, że Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania przekazał swoje stanowisko w sprawie lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów stałych, skierowane do Architektów, Inżynierów oraz Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

image001Zarząd SARP Oddział Poznań oraz Rada Wielkopolskiej OIA RP informują, że Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP ogłosiły III edycję Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego - NAWW 2022.

 

Nagroda przyznawana corocznie najlepszym dziełom architektonicznym, ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury i krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.​

 

UWAGA – przedłużenie terminu składania zgłoszeń do Nagrody!!!

Zgłoszenia do NAGRODY można składać do dnia 30 lipca 2022 roku poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej konkursu - www.naww.pl

Informacja - aktualne zakazy używania kominków - uchwały antysmogowe

sobota, 04.06.2022

Rada Wielkopolskiej OIA RP przekazuje do wiadomości informację o aktualnie obowiązujących zakazach i ograniczeniach eksploatacji kominków wynikających z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza, która została nam przekazana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „KOMINKI I PIECE”. Zachęcamy do zapoznania się z pismem Stowarzyszenia.  

Zmarł śp. Przemysław BORKOWICZ

wtorek, 19.04.2022

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem  zawiadamiamy, że w Wielką Sobotę, dnia 16 kwietnia, odszedł z naszego grona, nagle i niespodziewanie,
w wieku 61 lat, wspaniały, zdolny i twórczy architekt, Kolega

 

 

 

 

śp.

 

Przemysław Borkowicz

 

członek Wielkopolskiej OIA RP

członek SARP Oddział Poznań

 

współzałożyciel Studia Projektowego ADS,

współautor znaczących dla naszego Miasta i nagradzanych budynków użyteczności publicznej,

jak Stary Browar, Lotnisko Ławica, siedziba komendy PSP przy ul. Masztalarskiej

 

Jako środowisko architektów ponieśliśmy niepowetowaną stratę.

Zmarł, zbyt wcześnie…….

 

 

Rada Wielkopolskiej OIA RP

Zarząd SARP Oddział Poznań

Informacji o szkoleniach

piątek, 15.04.2022

Dzień dobry,
Wielkopolska OIA RP przewiduje możliwość zorganizowania szkolenia dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przed letnią sesją egzaminacyjną wyznaczoną na dzień 10 czerwca br.


Udział w szkoleniu jest odpłatny, ale nieobowiązkowy i dobrowolny.


Szkolenie 1 odbywać się będzie w siedzibie Izby, na Starym Rynku 56 w terminie 9-13 maja br., w godzinach według ustalonego harmonogramu.


Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 8.00 - 15.00/16.00.
W przypadku większej ilości zgłoszeń przewiduje się możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia 2 w terminie 16-20 maja br.


Zgłoszenia do szkolenia wraz z dowodem wpłaty przyjmowane są do 29 kwietnia br.


W związku z koniecznością minimalizacji ryzyka zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 szkolenie organizujemy z

zachowaniem reżimu sanitarnego - w związku z tym ilość miejsc jest ograniczona.


O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną na adres wpokk@izbaarchitektow.pl i potwierdzonych dokonaniem wpłaty na konto:

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 61-772 Poznań, Stary Rynek 56


Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935


Tytuł wpłaty: egzamin SZKOLENIE kwota 1 100 zł-


Z przyczyn od nas niezależnych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniana się pandemii szkolenie może być odwołane. W takiej sytuacji , dokonana wpłata zostanie zwrócona.

 

WOIA RP - wyniki wyborów

czwartek, 31.03.2022

IARP 43

 

Ustępująca i nowo wybrana Rada Wielkopolskiej OIA RP dziękuje wszystkim Delegatom i Uczestnikom  za udział w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kończącym V, a zaczynającym VI kadencję działalności naszej Izby, który odbył się dnia 30 marca 2022 roku. Dziękuje bardzo Wszystkim, którzy zgłosili swoje kandydatury do pracy w organach Wielkopolskiej OIA RP VI kadencji 2022 - 2026.

GRATULACJE dla WYBRANYCH!!!

 

Uprzejmie informujemy, że nowym Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej OIA RP został wybrany kol. arch. BARTOSZ JAROSZ.

Wyniki wyborów do wszystkich Organów Wielkopolskiej OIA RP w załączeniu.

 

Wszystkim, którzy pracowali na rzecz Wielkopolskiej Izby w mijającej kadencji serdecznie dziękujemy.