Aktualności

Towarzyskie Urbanistów Pogawędki - o wieżowcach i Canaletto - 9 czerwca br.

piątek, 30.05.2014

„Wieżowce i Canaletto w Agropolis Warszawy” – kolejne spotkanie z cyklu Towarzyskie Urbanistów Pogawędki.

 

Czy dziedzictwo przeszłości może być inspiracją współczesnej polityki przestrzennej. Ład / chaos przestrzenny wydają się kategoriami cechującym współczesność. Owa współczesność miejska często jest symbolizowana wysoką, zwartą zabudową. Wieżowce to symbol i synonim współczesnej metropolii. W Poznaniu też trwają dyskusje wokół problemu wysokiej zabudowy. Czy Poznań potrzebuje swojego City? A jeśli tak, to gdzie i jak taką zabudowę zrealizować? To niezwykle ważne pytania, a inspiracją dla tego typu rozważań może być historia rozwoju Warszawy. Analizując dzieje rozwoju Stolicy doszukiwać się można przyczyn chaosu przestrzennego centrum współczesnej Warszawy. Brak refleksji zarówno przestrzennej, jak i historycznej prowadzić może do degradacji przestrzeni.

 

Szanowni Państwo,

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’, które odbędzie się w poniedziałek 9 czerwca, o godzinie 17:00 w Cafe Misja (ul. Gołębia 1). Ideą tych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dyskusji wokół problemów planowania przestrzennego. Gościem spotkania będzie architekt i urbanista, Pan Jan Rutkiewicz, Dyrektor Biura Planowania Rozwoju Warszawy SA.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 


Biuro TUP, oddział w PoznaniuTowarzyskie Urbanistów Pogawędki - o wieżowcach i Canaletto - 9 czerwca br.

plakat2014
Szanowni Państwo,

Jak co roku nasi mili Koledzy architekci, członkowie Wielkopolskiej OIA RP, serdecznie zapraszają na zawody windsurfingowe i kitesurfingowe, połączone także z nauką dla chętnych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków do 7. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

 

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków,
pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków,
z dopiskiem: „Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza”.

Komunikat Krajowej Rady IARP

poniedziałek, 24.03.2014

Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta.

 

Informujemy, że od 20 marca 2014 r. będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej na rok ubezpieczeniowy 2014/2015. Wniosek należy złożyć w nie później, niż do 14 kwietnia br.

 

Przypominamy, że ubezpieczenie OC jest ustawowym, corocznym obowiązkiem każdego architekta.
WAŻNE: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można zawierać ubezpieczenia z okresem wstecznym. Oznacza to, że każdy architekt, który do 14 kwietnia br. nie wznowi polisy pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej. W razie wystąpienia szkody, nie może liczyć na pokrycie strat przez ubezpieczyciela.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, elektroniczny wniosek dostępny będzie po zalogowaniu do systemu IARP. Wysokość składek nie uległa zmianie.

 

Decydując o wysokości sumy gwarancyjnej warto pamiętać, że wybierając sumę wyższą, niż w roku ubiegłym, zapłacimy 10 proc. niższą składkę.

 

Staraniem IARP w tym roku udało się wynegocjować rozszerzenie zakresu Umowy Generalnej o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczeniem objęty zostanie każdy architekt, który złoży wniosek obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

Przypominamy o możliwości korzystania z Asysty Prawnej, w ramach ubezpieczenia obowiązkowego. Zachęcamy do korzystania z profesjonalnej wiedzy prawników w rozwiązywaniu Państwa problemów.

 

Przypominamy również o możliwości rozszerzenia odpowiedzialności dla architektów prowadzących działalność gospodarczą, poprzez możliwość zawarcia ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub projektowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście ponoszonej odpowiedzialności za podwykonawców (branżystów), przy realizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej.

 

Zaloguj się do systemu i WYPEŁNIJ WNIOSEK /LINK do strony logowania do sytemu IARP/

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Krajowa Rada Izby Architektów RP