Aktualności

Zmarł śp. Przemysław BORKOWICZ

wtorek, 19.04.2022

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem  zawiadamiamy, że w Wielką Sobotę, dnia 16 kwietnia, odszedł z naszego grona, nagle i niespodziewanie,
w wieku 61 lat, wspaniały, zdolny i twórczy architekt, Kolega

 

 

 

 

śp.

 

Przemysław Borkowicz

 

członek Wielkopolskiej OIA RP

członek SARP Oddział Poznań

 

współzałożyciel Studia Projektowego ADS,

współautor znaczących dla naszego Miasta i nagradzanych budynków użyteczności publicznej,

jak Stary Browar, Lotnisko Ławica, siedziba komendy PSP przy ul. Masztalarskiej

 

Jako środowisko architektów ponieśliśmy niepowetowaną stratę.

Zmarł, zbyt wcześnie…….

 

 

Rada Wielkopolskiej OIA RP

Zarząd SARP Oddział Poznań

Informacji o szkoleniach

piątek, 15.04.2022

Dzień dobry,
Wielkopolska OIA RP przewiduje możliwość zorganizowania szkolenia dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przed letnią sesją egzaminacyjną wyznaczoną na dzień 10 czerwca br.


Udział w szkoleniu jest odpłatny, ale nieobowiązkowy i dobrowolny.


Szkolenie 1 odbywać się będzie w siedzibie Izby, na Starym Rynku 56 w terminie 9-13 maja br., w godzinach według ustalonego harmonogramu.


Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 8.00 - 15.00/16.00.
W przypadku większej ilości zgłoszeń przewiduje się możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia 2 w terminie 16-20 maja br.


Zgłoszenia do szkolenia wraz z dowodem wpłaty przyjmowane są do 29 kwietnia br.


W związku z koniecznością minimalizacji ryzyka zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 szkolenie organizujemy z

zachowaniem reżimu sanitarnego - w związku z tym ilość miejsc jest ograniczona.


O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną na adres wpokk@izbaarchitektow.pl i potwierdzonych dokonaniem wpłaty na konto:

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 61-772 Poznań, Stary Rynek 56


Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935


Tytuł wpłaty: egzamin SZKOLENIE kwota 1 100 zł-


Z przyczyn od nas niezależnych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniana się pandemii szkolenie może być odwołane. W takiej sytuacji , dokonana wpłata zostanie zwrócona.

 

WOIA RP - wyniki wyborów

czwartek, 31.03.2022

IARP 43

 

Ustępująca i nowo wybrana Rada Wielkopolskiej OIA RP dziękuje wszystkim Delegatom i Uczestnikom  za udział w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kończącym V, a zaczynającym VI kadencję działalności naszej Izby, który odbył się dnia 30 marca 2022 roku. Dziękuje bardzo Wszystkim, którzy zgłosili swoje kandydatury do pracy w organach Wielkopolskiej OIA RP VI kadencji 2022 - 2026.

GRATULACJE dla WYBRANYCH!!!

 

Uprzejmie informujemy, że nowym Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej OIA RP został wybrany kol. arch. BARTOSZ JAROSZ.

Wyniki wyborów do wszystkich Organów Wielkopolskiej OIA RP w załączeniu.

 

Wszystkim, którzy pracowali na rzecz Wielkopolskiej Izby w mijającej kadencji serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Zmarł śp. Jerzy GURAWSKI

poniedziałek, 14.03.2022

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem  zawiadamiamy, że odszedł z naszego grona

Człowiek o nieprzeciętnej osobowości i wielu talentach -

uzdolniony i twórczy  architekt, nowatorski scenograf teatralny, niepowtarzalny nauczyciel akademicki, rysownik

Kolega, Przyjaciel, Mistrz, Autorytet

 

unnamed5

 

śp.

Jerzy Gurawski

(1935 – 2022)

 

Lwów, Bielsko-Biała, Kraków, Opole, Poznań – to kolejne przystanki Jego życiowej i zawodowej drogi

 

członek Wielkopolskiej OIA RP

członek SARP Oddział Poznań

Laureat Honorowej Nagrody SARP 2007

Laureat Honorowej Nagrody SARP Oddziału Poznańskiego 2013

 

 

Jako środowisko poznańskich, wielkopolskich i polskich architektów ponieśliśmy niepowetowaną stratę.

 

 

Rada Wielkopolskiej OIA RP

Zarząd SARP Oddział Poznań

 

LIST OD LWOWSKIEJ ORGANIZACJI REGIONALNEGO NARODOWEGO ZWIĄZKU ARCHITEKTÓW UKRAINY

niedziela, 13.03.2022

Rada Wielkopolskiej OIA RP przekazuje do wiadomości list, jaki został skierowany do Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów RP przez Prezesa Zarządu Lwowskiej Obwodowej Organizacji Związku Narodowego Architektów Ukrainy p. Mykola Sheremeta.

Prosimy o zapoznanie się z nim.

Dziękujemy za wsparcie i każdy życzliwy gest.

Załączniki:

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy WOIA RP 2022

środa, 02.03.2022

OBWIESZCZENIE

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP informuje, że dnia 30.03.2022 r. (środa) odbędzie się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy WOIA RP

Początek obrad o godz. 14.00, Sala Wykładowa  nr A.005  Collegium Da Vinci, Poznań, ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 10

Ogłoszenie wyników wyborów delegatów WOIA RP

piątek, 25.02.2022

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym listy delegatów okręgowych 2022 – 2026
wybranych na zebraniach obwodowych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
w dniu 24 lutego 2022 roku.

Informacja o cyklu szkoleń dotyczących ubezpieczenia PZU / OC

poniedziałek, 21.02.2022

Rada Wielkopolskiej OIA RP uprzejmie informuje, że Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, zaprasza na cykl trzech szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby, dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawniających do dodatkowej zniżki w wysokości 10% przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowych Architekta (obowiązkowych ) na okres 2022 – 2023, pod nazwą:

 

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Relacje biznesowe architektów z inwestorami. Wymogi zabezpieczeń realizacji kontraktów, w tym ubezpieczenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

Procedura zgłaszania roszczeń i likwidacja szkód.

 

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością. 

 

Panel I.

1. Zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta na przykładach szkód i roszczeń.

 

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1080

 

Termin: 22 lutego 2022 r., godzina rozpoczęcia 17:00

 

Panel II.

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe architektów, a dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej.

Różnice zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności zawodowej architekta, a odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

2. Szkody i roszczenia z odpowiedzialności cywilnej architekta, a przedsiębiorcy.

 

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1081

 

Termin: 8 marca 2022 r., godzina rozpoczęcia 17:00

 

Panel III.

1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki - zagadnienia ogólne.

2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne zobowiązania.

3. Gwarancje ubezpieczeniowe.

4. Procedura zgłaszania roszczeń.

 

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1082

 

Termin: 17 marca 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Zebrania obwodowe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w dniu 24 lutego 2022 roku

czwartek, 17.02.2022

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem dotyczącym dwóch zebrań obwodowych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, które odbędą się w dniu 24 lutego 2022 roku.

W ogłoszeniu znajdują się również listych kandydatów na delegatów z obwodu nr 1 oraz obwodu nr 2.

 

UWAGA - ważne - zwołanie zebrań obwodowych Wielkopolskiej OIA RP w dniu 24.02.2022 roku

poniedziałek, 24.01.2022

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Rada Wielkopolskiej OIA RP informuje wszystkich architektów – członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, że wiosną 2022 roku upływa piąta kadencja delegatów na okręgowe zjazdy sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze oraz pracy Rady Izby i wszystkich pozostałych Organów Izby (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Dyscyplinarny, Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Rewizyjna), a także delegatów Wielkopolskiej OIA RP na krajowe zjazdy Izby Architektów RP.

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi regulacjami formalno-prawnymi, Rada Wielkopolskiej OIA RP podjęła uchwałę o zwołaniu zebrań obwodowych wszystkich czynnych członków Wielkopolskiej OIA RP.

Celem zebrań będzie wybór delegatów na zjazdy okręgowe Wielkopolskiej OIA RP VI kadencji, na lata 2022 – 2026.

 

Zebrania obwodowe odbędą się w formie elektronicznej (głosowanie zdalne) dnia 24 lutego 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym OGŁOSZENIU.