WOIA RP - Wyniki wyborów - V kadencja - 2018-2022

wtorek, 27.03.2018

Koleżanki i Koledzy Architekci,
Członkowie Wielkopolskiej OIA RP,
 
Uprzejmie informuję, że na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów WOIA RP, który odbył się dnia 23 marca 2018 roku, Delegaci dokonali wyboru nowych władz naszej Izby na okres V kadencji Izby Architektów RP (2018-2022).
 
Przewodniczącym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP został wybrany
kolega KAROL FIEDOR
 
 
 
Wybrano także Przewodniczących i Członków poszczególnych Organów Wielkopolskiej OIA RP.
 
Członkowie Rady WOIA RP: 
1. Agnieszka Figielek
2. Krzysztof Frąckowiak
3. Elżbieta Jakubowska
4. Bartosz Jarosz
5. Piotr Kluj
6. Aleksandra Kornecka
7. Dagmara Pawlak
8. Ewa Pawlicka-Garus
9. Anna Ptaszyńska
10. Wojciech Tkaczyk
11. Katarzyna Weiss
12. Katarzyna Wrońska
 
 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIA RP:
Daniel Meryszczakowski
 
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIA RP:
1. Grzegorz Czerwiński
2. Robert Drobnik
3. Małgorzata Jazdon-Koper
4. Wojciech Krawczuk
 
 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIA RP:
Szymon Weyna
 
Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIA RP:
1. Stefan Bajer
2. Elżbieta Buchholz-Walenciak
3. Jacek Bułat
4. Małgorzata Matusiewicz
5. Anna Plesińska
6. Eryk Sieiński
7. Jarosław Wroński
8. Ewa Żyburska
 
 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIA RP:
Renata Zacharczuk
 
Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIA RP:
1. Piotr Adamczewski
2. Jan Ambroziak
3. Dominik Banaszak
4. Filip Buszkiewicz
5. Romuald Hausmann
6. Paweł Kaszub
7. Grzegorz Kmiecik
8. Krzysztof Kornecki
9. Andrzej Maciej Maleszka
10. Waldemar Szeszuła
 
 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WOIA RP:
Katarzyna Dąbrowska-Marszał
 
zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WOIA RP:
1. Tomasz Jakubowski
2. Małgorzata Paszyn
 
 
Delegaci WOIA RP na Zjazd Krajowy IARP:
1. Dominik Banaszak
2. Marian Fikus
3. Krzysztof Frąckowiak
4. Izabela Klimaszewska
5. Andrzej Maciej Maleszka
6. Katarzyna Weiss
7. Katarzyna Wrońska
Na swoich pierwszych posiedzeniach, które odbędą się w kwietniu, wszystkie Organy WOIA RP ukonstytuują się.
 
Koledze, nowemu Przewodniczącemu WOIA RP oraz wszystkim wybranym, serdecznie GRATULUJEMY!, życząc entuzjazmu, ciekawych pomysłów, cierpliwości w wypełnianiu swoich obowiązków oraz satysfakcji z działalności na rzecz naszego środowiska zawodowego.
 
W imieniu ustępującej Rady WOIA RP,
arch. Katarzyna Wrońska
Prezydium Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl