Ważne - dot. wznowienia ubezpieczeń OC zawodowej architektów 2017/2018

wtorek, 28.03.2017

Szanowni Państwo,

UWAGA!!!
do 14 kwietnia 2017 r. nalezy wznowić obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta - do tego dnia nalezy złozyć nowy wniosek umozliwiający wznowienie polisy OC - jeśli ktoś korzysta z grupowego ubezpieczenia architektów w PZU przez Izbę Architektów RP za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowej iExpert.

Zawarcie wszystkich umów ubezpieczeniowych możliwe jest jedynie poprzez system informatyczny IARP (ten sam, z którego możliwe jest pobieranie zaświadczeń elektronicznych) - przez Program członkowski IARP.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 15 kwietnia danego roku, a kończy dnia 14 kwietnia następnego roku kalendarzowego, czyli aktualnie - od 15 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego IARP jest zawsze wypełnienie formularza w systemie IARP, a następnie zapłacenie składki.

Zgodnie z umową agencyjną zawartą przez PZU z IARP, obsługę ubezpieczenia grupowego architektów prowadzi agencja ubezpieczeniowa iExpert Sp. z o.o. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać bezpośrednio z agencją iExpert pod numerem telefonu (22) 646 42 42
W ramach ubezpieczenia PZU - OC Architektów obowiązuje także usługa Asysty Prawnej oraz rozszerzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 25 tys. złotych.

Wszelkie składki związane z ubezpieczeniem należy wpłacać na konto nr:
86 1060 0076 0000 3310 0020 0931

Odbiorca:
iExpert.pl Sp. z o.o.
02-001 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 99 lok. 32


1. UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

Wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (do wyboru przez każdego indywidualnie), wynosi równowartość w złotych:
- 50.000 euro
- 100.00 euro
- 150.00 euro
- 200.00 euro
- 250.000 euro
- 400.000 euro

 

W zależności od wybranej sumy ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa wynosi odpowiednio:
- dla sumy 50.000 euro - składka 156 zł ( dla emeryta lub rencisty składka 116 zł )
- dla sumy 100.000 euro - składka 326 zł
- dla sumy 150.000 euro - składka 446 zł
- dla sumy 200.000 euro - składka 546 zł
- dla sumy 250.000 euro - składka 636 zł
- dla sumy 400.000 euro - składka 1201 zł

- dla członków, którzy posiadają wyłącznie ograniczone uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, podstawowa składka za sumę gwarancyjną 50.000 euro wynosi 110 zł


2. UBEZPIECZENIE DODATKOWE - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ARCHITEKTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
- okres ubezpieczenia j.w.
- suma gwarancyjna ubezpieczenia - 50.000 euro
- składka ubezpieczeniowa - 10 zł

 

3. UBEZPIECZENIE DODATKOWE - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

- okres ubezpieczenia j.w.
- suma gwarancyjna ubezpieczenia - 25.000 euro
- składka ubezpieczeniowa - 10 zł

 

4. UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE tzw. NADWYŻKOWE
(wg paragrafu 22 i 23 umowy PZU - IARP)

5. UBEZPIECZENIE PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ I PROJEKTOWEJ
(wg rozdziału V umowy PZU - IARP)

UWAGA!
Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia - 50 tys. euro. będą mogli opłacić składkę ubezpieczeniową tylko jednorazowo, czyli 156 zł za cały rok 2016/2017.

Szczegółowe informacje dotyczące wznowienia ubezpieczenia zawarte są w załączniku


........................................

 

Przypominamy, że obowiązek ubezpieczenia nakłada na architektów Ustawa o samorządach zawodowych i Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie. Co roku każdy członek IARP jest zobligowany do wznowienia ochrony, którą polisa zapewnia jemu i jego klientom.


Obowiązkowe ubezpieczenie OC daje gwarancję skutecznej ochrony osobistej. W przypadku, gdy architekt jest strona umowy na realizację wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców, powinien rozważyć rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej/projektowej. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w przypadku popełnienia błędu przez branżystę, ubezpieczenie obowiązkowe nie będzie skuteczne.

 

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla członków IARP, w ramach grupowego ubezpieczenia wykracza poza to, co jest wymagane przepisami prawa (np. asysta prawna)

 

Pozdrawiam serdecznie,
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl