Szkolenie dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, 13-17 maja 2019 roku

wtorek, 30.04.2019

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że w dniach 13-17 maja 2019 r.  odbędzie się organizowane przez Wielkopolską Izbę Architektów szkolenie dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane  w specjalności architektonicznej.

Szkolenie to odbywać się będzie w siedzibie Izby, Poznań- Stary Rynek 56  od poniedziałku do piątku:

Poniedziałek           -                      13.05.2019  w godz. 8,00-14,00

Wtorek                     -                      14.05.2019  w godz. 8,00-14,00

Środa                       -                      15.05.2019  w godz. 8,00-16,00

Czwartek                 -                      13.05.2019  w godz. 8,00-16,00

Piątek                       -                      13.05.2019  w godz. 8,00-16,00

Program szkolenia obejmować będzie omówienie większości przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Uaktualniony, obowiązujący w sesji letniej 2019 wykaz wraz z aktami prawnymi znajdzie się wśród wręczanych Państwu w czasie szkolenia materiałach.

 

Nieobowiązkowe szkolenie jest odpłatne, najbliższe trwać będzie 36 godzin.

 

Należność za szkolenie należy wpłacić na konto:

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

61-772 Poznań, Stary Rynek 56 

Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

Tytuł wpłaty : szkolenie 1/2019

Kwota wpłaty ; 1 000,- zł

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dowodu wpłaty do 6 maja 2019 na adres:   wpokk@izbaarchitektow.pl

W przypadku zbyt małej liczby uczestników Izba zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia