Dyżury Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przed końcem terminu składania wniosków o nadanie uprawnień

wtorek, 06.08.2019

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej przed ostatecznym terminem ich składania, który przypada na dzień 6 września 2019 r.

W miesiącu sierpniu ze względu na zbliżający się NIEPRZEKRACZALNY termin składania wniosków przewiduje się dyżury WP-OKK również w środy.

 

Terminy dyżurów:

7 sierpnia (środa) w godz. 10-13;

8 sierpnia (czwartek) w godz. 15-18;

12 sierpnia (poniedziałek) w godz. 10-13;

14 sierpnia nieczynne;

15 sierpnia nieczynne;

19 sierpnia (poniedziałek) w godz. 10-13;

21 sierpnia (środa) w godz. 10-13;

22 sierpnia (czwartek) w godz. 15-18;

26 sierpnia (poniedziałek) w godz. 10-13;

28 sierpnia (środa) w godz. 10-13;

29 sierpnia (czwartek) w godz. 15-18;

2 września (poniedziałek) w godz. 10-13;

5 września(czwartek) w godz. 15-18;

i 6 września (piątek) w godz. 10-13.

 

Informuję, że do składanego wniosku dołączamy:

 1. kopię dowodu tożsamości,
 2. przy zmianie nazwiska ksero- oryginał do wglądu)skróconego aktu małżeństwa z USC,
 3. odpis dyplomu ukończenia  I i II stopnia studiów (może być ksero- oryginał do wglądu)
 4. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (w oryginale),
 5. życiorys zawodowy,
 6. udokumentowany odpowiedni okres odbytej praktyki,
 7. zestawienie graficzne,
 8. 3 prace projektowe z okresu dokumentowanej praktyki (część architektoniczna),
 9. oświadczenie w sprawie prawdziwości adresu(składany wniosek do właściwej izby ze względu na miejsca ZAMIESZKANIA),
 10. oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 11. formularz osobowy(dokument wymagany przez GUNB),
 12. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem,
 13. dowód wpłaty I raty (za postępowanie weryfikacyjne).Wpłata dokonana na konto: Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
 14. dowód wpłaty opłaty skarbowej -Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania  PKO Bank Polski S.A.  nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 kwota wpłaty 10 zł.

Więcej informacji w tym również wysokość opłat zamieszczono w zakładce Komisja Kwalifikacyjna.

Wakacyjnie pozdrawiam

arch. Katarzyna Kaszub

asystent WOKK WOIA RP

tel/fax (61) 855 08 46 email: wpokk@izbaarchitektow.pl

Stary Rynek 56, 61-772 Poznań