Aktualności

KRIA - Podziękowanie i informacja o składzie organów KIA 2018-2022

czwartek, 21.06.2018

Koleżanki i Koledzy Architekci,
członkowie Wielkopolskiej OIA RP

 

W ostatni weekend odbył się w Warszawie IV Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów IARP.

Delegaci wszystkich Okręgowych Izb Architektów RP dokonali wyboru nowych władz Krajowej Izby Architektów na czas V kadencji - tj. 2018 - 2022.

 

Nowym Prezesem Izby Architektów RP została wybrana kol. arch. Małgorzata PILINKIEWICZ (dotychczasowa Przewodnicząca Śląskiej OIA RP). W gronie Rady znalazł się także przedstawiciel Wielkopolskiej OIA RP - kol. arch. Dominik Banaszak.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w korespondencji przygotowanej przez nową Radę, którą przesyłam w załączeniu.

 

Pozdrawiam serdecznie
arch. Katarzyna Wrońska

UWAGA! - Informacja na temat RODO oraz szkolenia

czwartek, 24.05.2018

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Architekci,
członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 
Wszyscy ostatnio o tym mówią i  trochę (lub bardzo)  się niepokoją, że od  najbliższego piątku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 
W wtorek, 22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Nowa ustawa, która wchodzi w życie 25 maja 2018 r. przewiduje m.in. powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skrócenie postępowań dotyczących naruszeń danych osobowych, kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, itp.
 
Rozporządzenie posiada zasięg ogólny, wiąże w całości, co do wszystkich zawartych w nim postanowień i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. W konsekwencji staje się ono częścią krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności transpozycyjnych i wywiera skutki bezpośrednie w stosunku do jednostek. Jednakże, w pewnym zakresie, Rozporządzenie przewiduje uzupełnienie własnych regulacji przepisami krajowymi. Zawarte odesłania do prawa krajowego mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie lub ograniczenie stosowania w tymże prawie krajowym przepisów Rozporządzenia. 
Polskich Rozporządzeń krajowych jeszcze nie ma, zatem pozostaje trochę czasu (prawdopodobnie do jesieni) na spokojne wdrożenie nowych systemów i zasad RODO.
 
Zgodnie z nową ustawą, traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7 które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
W związku z powyższym Rada Wielkopolskiej OIA RP uprzejmie informuje, że jest w trakcie przygotowywania szkoleń dla architektów dotyczących spraw i przepisów wynikających z RODO. Szkolenia te odbędą się w drugiej połowie czerwca br. i obejmować będą dwa tematy:
 
-  ujęcie prawne  - NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - szkolenie zostanie przygotowane z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.
Przedmiotem szkolenia będą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych). Przedstawione
zostaną wprowadzone zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych oraz ich konsekwencje. Omówione zostaną nowe obowiązki ciążące na administratorach danych, takie
jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji. Przedstawione zostaną sposoby i metody wdrażania nowych wymogów związanych z obowiązywaniem RODO, w tym przeprowadzenie analizy ryzyka w przedsiębiorstwie i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych oraz technicznych.
 
Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Kancelarii Adwokackiej
 
- ujęcie informatyczne - Nadchodzi RODO - prezentacja praktycznych aspektów wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia: 
- dokumenty niezbędne do legalnego przetwarzania danych
- co zawiera dokumentacja RODO
- monitoring wizyjny a RODO
- dostosowanie systemu informatycznego  do przepisów RODO
- najczęściej spotykane wycieki danych i zapobieganie
- jakie są sposoby wdrożenia i który wybrać
 
Szkolenie poprowadzi pasjonat informatyki, pierwszy autoryzowany edukacyjny reseller Apple w Polsce
Aktualnie, w załączeniu,  przekazujemy materiały dotyczące RODO przygotowane i udostępnione przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP.
-  prezentacja - RODO W PRAKTYCE WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA 
adwokat Piotr Konopka, wspólnik w kancelarii Bruzda Konopka Adwokaci, S. J.
- wzór dokumentu - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
- wzór dokumentu - UMOWA POWIERZENIA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
 
oraz
 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
XXVIII Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie ARCHI CUP - Poznań - Kortowo - 8 - 10 czerwca 2018 r.

środa, 23.05.2018

Szanowni Państwo,
 
W dniach od 8 do 10 czerwca 2018 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych architektów na
XXVIII edycję Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie, która odbędzie się w Poznaniu na kortach KORTOWO.
 
Bogaty program towarzyszący, liczne konkursy, specjalni goście sprawią, że będzie to wyjątkowy czas dla architektów - tenisistów.
W ramach kontynuacji i dobrych doświadczeń z ubiegłorocznych Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie, w dalszym ciągu Organizatorzy promować będą równolegle Akademię Tenisa dla początkujących tenisistów. Mają nadzieję, że uda im się zarazić tenisowym entuzjazmem kolejnych architektów.
 
W tym roku rozegrany zostanie także TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU
 
Szczegółowe informacje na stronie http://www.tennisarchicup.pl
Oficjalna rejestracja za pomocą formularza w dziale REJESTRACJA.
 
Wielkopolska OIA RP i Poznański Oddział SARP objęły to sportowe wydarzenie patronatem honorowym.
Zaproszenie - ARCHISURF 2018 - Mistrzostwa - Kuźnica - 16 - 17 czerwca 2018 r.

środa, 23.05.2018

Szanowni Państwo,

Organizatorzy serdecznie zapraszają, w dniach 16  i 17 czerwca 2018 r.  do Kużnicy na Helu,  gdzie już po raz kolejny, odbędą się zawody surfingowe i kitesurfingowe dla architektów i studentów Architektury ArchiSUFR 2018.

 

Imprezę tę swym patronatem honorowym objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Izba Architektów RP, a także Wielkopolska OIA RP i SARP Oddział w Poznaniu

Zgłoszenia i zapisy trwają. Baza zawodów -  Kużnica - ABC Surf. Zawody rozegrane zostaną po stronie Zatoki Puckiej.

 

Organizatorzy –  poznańskie pracownie architektoniczne

FRONT ARCHITECTS, P3 PRACOWNIA ARCHITEKTURY, PRACOWNIA PROJEKTOWA 77

 


 

Zapraszamy wszystkich  architektów tych zarażonych już pasją wind/kite-surfingową i tych którzy chcę pierwszy raz spróbować swoich sił na wodzie, na kolejną edycję ARCHISURF. Impreza (regaty i nauka windsurfingu /kitesurfingu) ponownie wodbędzie się w Kuźnicy w bazie ABC SURF w terminie 16-17 czerwca 2018.
Po raz kolejny spodziewamy się dużej dawki dobrej zabawy z wiatrem na wodzie. Czekamy na Was od soboty (a nawet piątku) na Półwyspie Helskim.
 
Uwaga - ilość miejsc limitowana, szczegóły i rejestracja na stronie www. archisurf.pl
Organizatorzy: Adam Jeske, Radosław Popławski, Marcin Sakson
Odszedł nasz Kolega Architekt ś.p. Piotr Barełkowski

piątek, 04.05.2018

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Architekta
 
ś.p.
Piotra Barełkowskiego
 
członka
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 
Był on osobą niezwykle utalentowaną i ambitną, 
autorem i współautorem projektów wielu znaczących dla Poznania obiektów, które wygrywały konkursy architektoniczne, 
otrzymywały kilkukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro.

Koledze Robertowi i Koleżance Katarzynie Barełkowskim
i ich Rodzinie
 
składamy wyrazy szczerego współczucia

przyjaciele, koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poznańskiej katedrze i na cmentarzu Junikowo dnia 2 maja br.
Sesja zimowa 2018 - termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

poniedziałek, 16.04.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2. do projektowania bez ograniczeń;

3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5. do projektowania w ograniczonym zakresie;

6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

został wyznaczony:

w sesji zimowej na dzień 7 grudnia 2018 r. o godz. 10:00

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji zimowej przypada na dzień 7 września 2018 r.

 

arch. Katarzyna Kaszub

asystent WOKK WOIA RP

tel/fax (61) 855 08 46

Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

email: wpokk@izbaarchitektow.pl

poniedziałek: 10.00-13.00

czwartek: 15.00-18.00

Szkolenie dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - kwiecień 2018

środa, 11.04.2018

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że w dniach 23-27 kwietnia 2018 r. odbędzie się organizowane przez Wielkopolską Izbę Architektów szkolenie dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
Szkolenie to odbywać się będzie w siedzibie Izby, Poznań - Stary Rynek 56 od poniedziałku do piątku:
Poniedziałek 23.04.2018 w godz. 8.00-15.00
Wtorek 24.04.2018 w godz. 8.00-15.00
Środa 25.04.2018 w godz. 8.00-14.00
Czwartek 26.04.2018 w godz. 8.00-14.00
Piątek 27.04.2018 w godz. 8.00-14.00


Program szkolenia obejmować będzie omówienie większości przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

Szkolenie to jest odpłatne, trwa 32 godziny.


Należność w wysokości 1 000,- zł należy wpłacić na konto:
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
Tytuł wpłaty : szkolenie 1/2018

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dowodu wpłaty do 19 kwietnia 2018 na adres:
wpokk@izbaarchitektow.pl
W przypadku zbyt małej liczby uczestników Izba zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
Zapraszamy!

Wznowienia ubezpieczeń OC architektów 2018/2019 przez IARP

poniedziałek, 02.04.2018

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że system do składania wniosków o zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta na rok 2018/2019 jest już gotowy. Tak jak poprzednio, wniosek jest dostępny przez konto osobiste w programie członkowskim IARP, w zakładce "Ubezpieczenia".
 
Przypominam, że bieżące ubezpieczenie kończy swoją ważność dnia 14 kwietnia 2018 roku.
Od 15 kwietnia 2018 roku do 14 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowe ubezpieczenie.
 
W załączeniu przesyłam ogólną informację dotycząca wznowienia obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta.
Informuję, że podstawowa suma gwarancyjna ubezpieczenia i stosowna dla niej składka pozostają bez zmian, czyli dla 50.000 euro, składka wynosi 156 zł za cały rok.
 
UWAGA  - nastąpiła zmiana numeru konta agencji ubezpieczeniowej iExpert, dla wpłat dotyczących ubezpieczenia OC. Aktualne konto:
Alior Bank SA 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390
 
W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt z agentem ubezpieczeniowym:
Robert Popielarz | Główny Specjalista ds Ubezpieczeń
k: 608 006 160
robert.popielarz@iexpert.pl
 
iExpert.pl SA | www.iexpert.pl 
Al. Jerozolimskie 99/32 | 02-001 Warszawa
t: 22 646 42 42 | f: 22 100 26 26
Koleżanki i Koledzy Architekci,
Członkowie Wielkopolskiej OIA RP,
 
Uprzejmie informuję, że na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów WOIA RP, który odbył się dnia 23 marca 2018 roku, Delegaci dokonali wyboru nowych władz naszej Izby na okres V kadencji Izby Architektów RP (2018-2022).
 
Przewodniczącym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP został wybrany
kolega KAROL FIEDOR
 
 
 
Wybrano także Przewodniczących i Członków poszczególnych Organów Wielkopolskiej OIA RP.
 
Koledze, nowemu Przewodniczącemu WOIA RP oraz wszystkim wybranym, serdecznie GRATULUJEMY!, życząc entuzjazmu, ciekawych pomysłów, cierpliwości w wypełnianiu swoich obowiązków oraz satysfakcji z działalności na rzecz naszego środowiska zawodowego.
OBWIESZCZENIE - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów WOIA RP

środa, 07.03.2018

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP informuje, że dnia 23 marca 2018 r. (piątek) odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów WOIA RP.

Początek obrad o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

 

Informujemy, że w Zjeździe Delegatów WOIA RP, oprócz Delegatów mogą wziąć udział także Ci wszyscy członkowie Izby, którzy chcieliby kandydować do poszczególnych Organów WOIA RP. Jeśli ktoś chce kandydować, a nie może być obecny ze szczególnych powodów na Zjeździe, jest zobowiązany przekazać do biura WOIA RP stosowną deklarację.